ކ. މާލެ
|
28 މެއި 2022 | ހޮނިހިރު 12:12
ޝާޝީ ވީރަވަންސައާއި ވިމާލް ވީރަވަންސަ
ޝާޝީ ވީރަވަންސައާއި ވިމާލް ވީރަވަންސަ
ރާއްޖެ އެމްވީ ގޫގުލް
ޝާޝީ ވީރަވަންސަ ހައްޔަރުކުރުން
ފޭކް ޕާސްޕޯޓެއް ހެއްދެވި މައްސަލައިގައި ލަންކާގެ ކުރީގެ މިނިސްޓަރެއްގެ އަނބިކަނބަލުން ޖަލަށްލައި، ޖޫރިމަނާކޮށްފި
 
މި މައްސަލައިގައި އޭނާ އެންމެ ފުރަތަމަ ހައްޔަރުކުރީ 2015ގައި
 
100،000 ރުޕީސްއިން ޖޫރިމަނާކުރަން ކޯޓުން ވަނީ ނިންމާފައި
 
އޭނާއަށް 2 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވާފައިވޭ

ފޭކް ޕާސްޕޯޓެއް ހެއްދެވި މައްސަލައިގައި ސްރީލަންކާގެ ކުރީގެ މިނިސްޓަރެއްގެ އަނބިކަނބަލުން ޖަލަށްލައި، ޖޫރިމަނާކޮށްފިއެވެ.

ލަންކާގެ ކުރީގެ މިނިސްޓަރ ވިމާލް ވީރަވަންސަގެ އަނބިކަނބަލުން ޝާޝީ ވީރަވަންސަ، ސައްހަ ނޫން މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރައްވައިގެން ފޭކް ޕާސްޕޯޓު ހެއްދެވި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް ހުކުރު ދުވަހު ވަނީ ކޮލަމްބޯ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި ކުރިއަށްގެންގޮސްފައެވެ.

މި މައްސަލައިގައި އަޑުއެހުމުގައި ވަނީ ޝާޝީ 2 އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމް ކޮށްފައެވެ. އަދި 100،000 ރުޕީސްއިން ޖޫރިމަނާކުރުމަށްވެސް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ. ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ނުދައްކަވައިފިނަމަ އިތުރު 6 މަސް ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އަންނާނެކަމަށް ކޯޓުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ސައްހަ ނޫން މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރައްވައިގެން ދެ ޕާސްޕޯޓެއް ހެއްދެވިކަމުގެ ތުހުމަތު ޝާޝީ ވީރަވަންސަގެ މައްޗަށް ކުރެއެވެ. މި މައްސަލައިގައި އޭނާ އެންމެ ފުރަތަމަ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ފެބްރުއަރީ 2015ގައެވެ. އަދި އޭނާ ވަނީ ބެއިލްކޮށް، މިނިވަންވެފައެވެ. އެއަށްފަހު 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު ކޮލަމްބޯ ޗީފް މެޖިސްޓްރޭޓް ވަނީ އޭނާ ހައްޔަރުކުރުމަށް އަމުރު ނެރެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
50%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި