ކ. މާލެ
|
27 މެއި 2022 | ހުކުރު 22:44
ކުއްޖާ ވެއްޓުނު ސަރަހައްދަށް މީހުން އެއްވެފައި
ކުއްޖާ ވެއްޓުނު ސަރަހައްދަށް މީހުން އެއްވެފައި
އެމްވީކްރައިސިސް
އިމާރަތުގެ މަތިން ވެއްޓުނު ކުއްޖާ
އިމާރާތުގެ މަތިން ވެއްޓުނު ކުއްޖާ ގެއަށް އައީ އަމިއްލައަށް
 
ފުލުހުން ބުނީ، 21:47 ކަންހާއިރު އެކުއްޖާ ގެއަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށް
 
އެކުއްޖާގެ ވެއްޓިފައިވަނީ މާފަންނު އައިޓަމްސް ފިހާރަ ކައިރީގައި ހުރި އިމާރާތެއްގެ މަތިން
 
އިތުރަށް ބަަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލަމުން ދަނީ

މާލޭގައި އިމާރާތެއްގެ މަތިން ވެއްްޓުނު 12 އަހަރު ކުއްޖާ މިހާރު ފެނިފައިވާ ކަމަށާއި އެ ކުއްޖާގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއިފިއެވެ.

އެކުއްޖާގެ ވެއްޓިފައިވަނީ މާފަންނު އައިޓަމްސް ފިހާރަ ކައިރީގައި ހުރި އިމާރާތެއްގެ 4ވަނަ ބުރިން ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. އެކުއްޖާ ވެއްޓުނު ފަހުން ކުއްޖާއަށް ވީގޮތެއް ނޭނގިގެން ހޯދަން ފެށިއެވެ. ނަމަވެސް ފުލުހުން ބުނީ، 21:47 ކަންހާއިރު އެކުއްޖާ ގެއަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށް އާއިލާ އިން މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށެވެ. ކުއްޖާގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

Advertisement

ފުލުހުން ބުނީ 12 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކު ވެއްޓިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓް ކުރީ 20:31 ކަންހާއިރު ކަމަށެވެ. އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އިތުރަށް ބަަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
23%
21%
13%
21%
10%
13%
ކޮމެންޓް