ކ. މާލެ
|
26 މެއި 2022 | ބުރާސްފަތި 14:20
ސަލީބާ
ސަލީބާ
ޓްވީޓަރ
ސަލީބާގެ ކުރިމަގު
ސަލީބާއާމެދު އާސެނަލްގެ ވިސްނުން ބަދަލެއް ނުވޭ
 
މިހާރު އަދި މުސްތަގުބަލަށް ވެސް މުހިންމު ކުޅުންތެރިއެއް
 
އާޓެޓާ ބޭނުންވަނީ ސަލީބާ ޓީމުގައި ބަހައްޓަން

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ އާސެނަލަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ ޑިފެންޑަރު ވިލިއަމް ސަލީބާއާ މެދު އެ ޓީމުން ގެންގުޅޭ ވިސްނުން ބަދަލުނުވާކަން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ އިތުބާރު ކުޅިވަރު ނޫސްވެރިޔާ ފެބްރީޒިއޯ ރޮމާނޯއެވެ. ރޮމާނޯ ބުނި ގޮތުގައި ސަލީބާ އާސެނަލްގައި ބެހެއްޓުމަށް އެ ޓީމުން ގެންގުޅޭ ވިސްނުން ބަދަލުނުވާކަމަށެވެ. އަދި އާސެނަލުން ދެކޭ ގޮތުގައި އޭނާ އަކީ އެ ޓީމަށް މިހާރު ވެސް އަދި މުސްތަގުބަލުގައި ވެސް މުހިންމު ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އަންނަ ސީޒަނުގައި ސަލީބާ އާސެނަލްގައި ބެހެއްޓުމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ އާއި ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރު އެޑުއާޑޯ ބޭނުންވެއެވެ.

Advertisement

ސަލީބާގެ ކޮންޓްރެކްޓް އައު ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި އޭނާއާ މަޝްވަރާ ކުރާނެ ކަމަށާއި، ގޮތް ނިންމާނީ ސަލީބާ ކަމަށް ރޮމާނޯ ބުންޏެވެ. އާސެނަލުން މި ސީޒަން ނިންމާލީ ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ ފަސް ވަނަ މަގާމުގައި އޮވެއެވެ. އެ ޓީމު އަންނަ ސީޒަނުގެ ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި ވާދަ ކުރާނެއެވެ.

ސަލީބާ ވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރު އާސެނަލަށް ބަދަލުވި ފަހުން ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ފްރާންސް ލީގުގެ ތިން ޓީމަކަށް ކުޅެފައެވެ. އެއީ ސެއިންޓް އެޓިއޭން، ނީސް އަދި މާސެއިލްއެވެ. އުމުރުން 21 އަހަރުގެ ސަލީބާ އަންނަނީ ފްރާންސްގެ ގައުމީ ޓީމަށް ވެސް ކުޅެމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް