ކ. މާލެ
|
25 މެއި 2022 | ބުދަ 07:50
ވެސްޓްހޭމްގައި ދެއްކި މޮޅުކުޅުމާއެކު ބޮވެން ޤައުމީ ޓީމްގައި: ފޮޓޯ-ބޮވެން ޓްވިޓަރ
ވެސްޓްހޭމްގައި ދެއްކި މޮޅުކުޅުމާއެކު ބޮވެން ޤައުމީ ޓީމްގައި: ފޮޓޯ-ބޮވެން ޓްވިޓަރ
އިނގިރޭސި ޤައުމީ ޓީމަށް ބަދަލުތަކެއް
ބޮވެންއާއި ޖޭމްސް ޖަސްޓިން އިނގިރޭސި ޤައުމީ ޓީމަށް!
 
ލިވަޕޫލްގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރުޞަތެއް ނުދޭ

ވެސްޓްހޭމްގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި, ބޮވެންއަށް އިނގިރޭސި ޤައުމީ ޓީމުން ޖާގަ ދީފިއެވެ.

އަންނަ މަހު އޮންނަ ނޭޝަންސް ލީގަށް ކޯޗު ސައުތް ގޭޓް އެކުލަވާލި ސްކޮޑްގައި ބޮވެން ވަނީ ހިމަނާފައެވެ. މިއީ އޭނާ ޤައުމީ ޓީމްގައި ހިމެނޭ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. 25 އަހަރުގެ ފޯވާޑަށް މާރޗްމަހު ސްކޮޑުން ފުރުޞަތު ދިންނަމަވެސް އަނިޔާގެ ސަބަބުން އެފުރުޞަތުގެ ބޭނުމެއް ނުކުރެވުނެވެ. ބޮވެން ވަނީ މިނިމުނު ސީޒަންގައި ވެސްޓްހޭމްއަށް 18 ގޯލް ޖަހައިދީ, 13 ގޯލް ޖަހަން ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދީފައެވެ.

ބޮވެންގެ އިތުރުން ލެސްޓަރ ސިޓީގެ ކަނާތު ބެކް ޖޭމްސް ޖަސްޓިންއަށްވެސް ވަނީ ފުރުޞަތު ދީފައެވެ. މިއީ އޭނާ ސްކޮޑްގައި ހިމެނި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ފުރުޞަތު ދިން އެހެން ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި އޭސީ މިލާނާއެކު ލީގު ހޯދި ފިކާޔޯ ޓޮމޯރީއާއި, ލީޑްސްގެ މިޑްފީލްޑަރ ކެލްވިން ފިލިޕްސްއާއި, ނިއުކާސަލްގެ ޑިފެންޑަރ ޓްރިޕިއަރ ހިމެނެއެވެ. ރޯމާގައި މޮޅަށް ކުޅުނު ފޯވާޑް ޓަމީ އަބްރަހަމްއަށްވެސް ކޯޗު ފުރުޞަތު ދިނެވެ. ސިޓީގެ ފޮޑެންއާއި, ސްޓާލިންގެ އިތުރުން ގްރީލިޝްވެސް ވަނީ އިނގިރޭސި ފޯވާޑުންގެ ތެރޭގައި ހިމަނާފައެވެ.

ސްކޮޑުން ފުރުޞަތު ނުދޭ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ލިވަޕޫލްގެ ކުޅުންތެރިންނެވެ. އޭގެތެރޭގައި ލިވަޕޫލްގެ ކެޕްޓަން ހެންޑަރސަން ހިމެނެއެވެ. އެކުޅުންތެރިންނަށް ފުރުޞަތު ނުދެނީ ކުރިއަށް ޗެމްޕިއަންސްލީގުގެ ފައިނަލް މެޗުވެސް އޮތުމާއި, ސީޒަން ނިމޭއިރު ވަރުބަލިކޮށް ބޮޑުވާނެތީއެވެ. ކޯޗު ސައުތް ގޭޓް ވަނީ ސްކޮޑްގައި 11 ޑިފެންޑަރުން ހިމަނާފައެވެ.

ނޭޝަންސް ލީގުގައި އިންގްލެންޑް ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޖޫން 4 ވަނަ ދުވަހު ވާދަކުރާނީ ހަންގޭރީއާއެވެ. އޭގެ ފަހުން ޖަރމަނީ އަދި އިޓަލީއާއި ވާދަކުރާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް