ކ. މާލެ
|
18 މެއި 2022 | ބުދަ 21:50
ރެއާލް ބެޓިސްއަށް ލޯނު އުސޫލުން ކުޅުނު ހެކްޓަރ ބެލެރިން
ރެއާލް ބެޓިސްއަށް ލޯނު އުސޫލުން ކުޅުނު ހެކްޓަރ ބެލެރިން
ބީބީސީ
ބެޓިސްގެ ތައުރީފު ބެލެރިންއަށް
ބެލެރިން، މިއަންނަ ސީޒަންގައި އެނބުރި އާސެނަލްއަށް
 
ބެލެރިން ވަނީ ބެޓިސްއަށް ކޮޕަ ޑެލްރޭ ކާމިޔާބު ކޮށްދިނުމުގައިވެސް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކޮށްފައި

ކަނާއަތު ފަޅިން ފަހަތަށް ކުޅެމުން އަންނަ ހެކްޓަރ ބެލެރިން މިއަންނަ ސީޒަންގައި އެނބުރި އާސެނަލްއަށް ދާނެކަމަށް ރެއާލް ބެޓިސްގެ ރައީސް އެންހެލް ހޭރޯ ބުނެފިއެވެ.

ބެލެރިން ރެއާލް ބެޓިސްއަށް ކުޅެމުން އައީ ލޯނު އުސޫލުގެ ދަށުންނެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓު މަހު ބެޓިސްއަށް ބަދަލުވުމަށްފަހު އޭނާ ވަނީ ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައެވެ. ބެޓިސްގައި 32 މެޗު ކުޅެފައިވާ ބެލެރިން ވަނީ އެޓީމަށް ކޮޕަ ޑެލްރޭ ކާމިޔާބު ކޮށްދިނުމުގައިވެސް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން، ޔޫރަޕާ ލީގުގެ ނޮކްއައުޓް ސްޓޭޖަށް ޓީމު ގެންދިއުމާއި، ލަލީގާގެ ފަސްވަނާގައި ސީޒަން ނިންމާލުމުގައިވެސް ބެލެރިންގެ ދައުރު ބޮޑެވެ.

Advertisement

ބެލެރިންއަށް ތައުރީފުކޮށް ބެޓިސްގެ ރައީސް ބުނީ ބެލެރިންގެ އާއިލާއަކީވެސް ބެޓިސްގެ ސަޕޯޓަރުން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައިވެސް އޭނާ އެޓީމުން ފެނުމަށް އުންމީދު ކުރާ ކަމަށެވެ.

ބެޓިސްގައި އެންމެ ފަހު މެޗު ނިންމުމަށްފަހު ބެލެރިން ވަނީ ޓީމުގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ވަދާއީ ސަލާމް ކޮށްފައެވެ. ގްރަނާޑާއާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މި މެޗު ބެޓިސްއިން ކާމިޔާބުކުރީ 2-0 ންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް