ކ. މާލެ
|
17 މެއި 2022 | އަންގާރަ 08:46
އާސެނަލް ކޮޅަށް ލަނޑުޖެހުމަށްފަހު ނިއުކާސަލް ކުޅުންތެރިން
އާސެނަލް ކޮޅަށް ލަނޑުޖެހުމަށްފަހު ނިއުކާސަލް ކުޅުންތެރިން
ޕްރިމިއަރ ލީގު
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
ނިއުކާސަލް އަތުން ބަލިވެ، އާސެނަލްގެ އުއްމީދުތައް ފެނަށް!
 
އާސެނަލްއަށް ދެން ފުރުޞަތު އޮތީ ޓޮޓެންހަމް ބަލިވެގެން

ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް އަތުން ބަލިވެ, ޗެމްޕިއަންސްލީގުގެ ޖާގައެއް ހޯދަން އާސެނަލްއިން ކުރަމުން އައި މަސައްކަތްތައް ގާތްގަނޑަކަށް ފެނަށް ހިނގައްޖެއެވެ. މެޗުން ބަލިވުމުން ފަހު މެޗަށްދާއިރު އާސެނަލް އޮތީ ފަސްވަނާގައެވެ.

ގަދަ ހަތަރެއްގެ ތެރޭގައި ހިފަހައްޓަމުން އައި އާސެނަލްއަށް މިހާރު ފުރުޞަތު އޮތީ ފަހު މެޗުގައި ޓޮޓެންހަމް ބަލިވެގެންނެވެ. މިހާރު ތާވަލްގެ ހަތަރު ވަނާގައި އޮތީ ޓޮޓެންހަމްއެވެ. ދެޓީމްގެ ދެމެދުގައި ދެ ޕޮއިންޓްގެ ފަރަޤެއް އެބައޮތެވެ. ކޮންމެ ޓީމަކަށްވެސް ބާކީ އޮތީ ދެ މެޗެވެ. މޮޅުވެގެން ހަތަރަކަށް ޖެހިލެވެން އޮތް މެޗުގައި އާސެނަލް ބަލިވީ 2-0 ނެވެ. ނިއުކާސަލްއިން ލީޑް ނެގީ އާސެނަލްގެ ބައި ގޯލަކުންނެވެ. މިނަތީޖާއާއެކު ތިންވަނަ ޗެލްސީއަށް ޔަޤީންވެ, ޗެމްޕިއަންސްލީގުގެ ޖާގަ ޗެލްސީއަށް ވަނީ ކަށަވަރުވެފައެވެ.

Advertisement

ފަހު މެޗުގައި އާސެނަލް ވާދަކުރަން ޖެހޭނީ އެވަޓަންއާއެވެ. އެވަޓަން ފަހު މެޗަށްދާއިރު ރެލިގޭޝަނުން ބޭރުގައި އޮތަސް, ލީގުގެ ޖާގަ އަދި ޔަޤީނެއް ނޫނެވެ. ޓޮޓެންހަމް ފަހު މެޗުގައި ވާދަކުރަން ޖެހޭނީ ނޮރިޗް ސިޓީއާއެވެ. ޓޮޓެންހަމް މިހަފްތާގެ މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ ބާންލީއާ ވާދަކޮށް 1-0 ނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް