ކ. މާލެ
|
6 މެއި 2022 | ހުކުރު 10:57
ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން ދިން ހަމަލާއާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސް ސާލިޙު ވަނީ ވާހަކަފުޅުދައްކަވާފައި
ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން ދިން ހަމަލާއާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސް ސާލިޙު ވަނީ ވާހަކަފުޅުދައްކަވާފައި
ރާއްޖެއެމްވީ
މެއި 6ގެ ހަމަލާ
ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާއަކީ މި ފަސްގަނޑުގައި ހިންގި އެންމެ ބޮޑު އެއް ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލު: ރައީސް
 
ޖަރީމާ ހިންގި މީހުން އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެނައުމަށް ސާބިތުކަމާއެކު ހުންނަވާނެ
 
އެއީ ދިވެހި ފަސްގަނޑުގައި މިހާތަނަށް ބަޔަކު ހިންގާފައިވާ އެންމެ ނުރައްކާތެރި އެއް ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލު
 
އެ ހަމަލާއަކީ ރާއްޖޭގެ މި އަމާން މުޖުތަމައަށްވެސް ގުޑުމެއް ގެނުވި ހަމަލާއެއް

2021 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ, ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން ދިން ހަމަލާއަކީ ދިވެހި ފަސްގަނޑުގައި ހިންގި އެންމެ ބޮޑު އެއް ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލުގެ ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިޙު ސިފަކުރައްވައިފިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ރައީސް ސާލިޙު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، މީގެ އަހަރެއް ކުރިން ދިން މި ހަމަލާއަކީ ރާއްޖޭގެ މި އަމާން މުޖުތަމައަށްވެސް ގުޑުމެއް ގެނުވި ހަމަލާއެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެއީ ދިވެހި ފަސްގަނޑުގައި މިހާތަނަށް ބަޔަކު ހިންގާފައިވާ އެންމެ ނުރައްކާތެރި އެއް ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލުކަމަށް ރައީސް ސާލިޙު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ރައީސް ސާލިޙުވަނީ އެ ހަމަލާއިން ރައީސް ނަޝީދުގެ ފުރާނަފުޅު ސަލާމަތްވެފައިވާތީ، އެކަމަށް ﷲ އަށް ޙަމްދު ކުރައްވާފައެވެ.

ރައީސް ސާލިޙު ވިދާޅުވީ، މި ޖަރީމާ ހިންގި މީހުން އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެނައުމަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްތައް ސާބިތުކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ކަމަށެވެ.

2021 މެއި މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ރައީސް ނަޝީދުގެ ހަށިކޮޅަށް އަމާޒުކޮށްގެން ދީފައިވާ ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއާ ގުޅޭގޮތުން ކުރިޔަށްދާ ތަޙުޤީޤާއި ކޯޓު މަރުހަލާތައް ގާތުން ބެއްލެވުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚާއްސަ މަންދޫބެއްގެ ގޮތުން, އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ އައްބާސް ފާއިޒް ވަނީ ހަމަޖައްސަވާފައެވެ. އެއީ 2021 މެއި 19ވަނަ ދުވަހުގައެވެ.

މި ހަމަލާއަށް އަހަރެއް ވެފައިވާއިރު، ރައީސްގެ މަންދޫބުވެސް ވަނީ ހަމަލާގެ ޝަރީއަތް އަވަސް މިނެއްގައި ކުރިއަށްދާންޖެހޭކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ތަޙުޤީޤުގެ ދެވަނަބައިގައި, ހަމަލާގެ ފަހަތުގައިވާ މީހުންނާއި ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ގޮތް ވަރަށް އަވަހަށް ހޯދި, އެކަމުގެ ތަޙުޤީޤުވެސް ފުރިހަމައަށް ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާކަމަށް އައްބާސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، މެއި 6ގެ ހަމަލާ ފަދަ ހަމަލާއެއް އެތެރެއިން ނުވަތަ ބޭރުން ބަޔަކު ފަންޑުކޮށްގެން ނޫންގޮތަކަށް ދީފާނެ ކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
6 މެއި 2022 | ހުކުރު 12:39
ސުވާލު
ޢަހަރެންގެ ސުވާލަކީ އެހިމަލާޔަށް1 އަހަރު ފުރުނުއިތު އެހަމަލާގެ ފަހަތުގަ ތިބިމީހުންނާ ެހަމަލާޔަށް ފަންޑުކުރި މީހުން ނުހޯދިގެނަ އުޅެނީ ކޮންސަބަބެށް އޮވeގެންތޯ މުވަwްސަސާތަކުގަ މިހާރުތިބި މީހުންގެ އެގާބިލުކަންނެޔީތޯ ނެތއކަމަށްވަނީނަމަ އެތަނުގަ އެމީހުން ބައިތިއްބަނީ ކީއްވެތޯ ރައqޔިތުންގެ ފައިސާއިން މުސާރަދީފާ