ކ. މާލެ
|
6 މެއި 2022 | ހުކުރު 11:46
ރަށްރަށަށް އެމްބިއުލަންސް ފޮނުވުން
ރަށްރަށަށް އެމްބިއުލަންސް ފޮނުވުން
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
އެމްބިއުލަންސް ފޮނުވުން
ސަރުކާރުން ވައުދުވިގޮތަށް ހުރިހާ ރަށަކަށް އެމްބިއުލަންސް ހަމަކޮށްދީފި
 
މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ސިއްޙީ ދާއިރާއަށް އިންޤިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް އަންނާނެ
 
96 ރަށަކަށް އެމްބިއުލަންސް ފޮނުވާފައިވޭ

ސަރުކާރުގެ ވައުދާ އެއްގޮތަށް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް އެމްބިއުލަންސް ހަމަކޮށްދީފިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް އެމްބިއުލަންސް ހަމަކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތަކީ ރަށްރަށުގެ ޞިއްޙީ ނިޒާމު ވަރުގަދަކުރުމަށް ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށަށް ބޭނުންވާ 96 އެމްބިއުލަންސް ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވެއެވެ. މި އެމްބިއުލަންސްތައް ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވަނީ އެސްޓީއޯއިންނެވެ. އަދި ހުރިހާ އެމްބިއުލަންސެއް ގެނެސް، މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު ހެލްތް މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކޮށްފައިވެއެވެ.

އެކި ބެޗުތަކަށް ބަހާލައިގެން އެމްބިއުލަންސް ގެނެސްފައިވާއިރު، ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ގެންދިޔައީ އެކި ސަރަޙައްދުތަކަށް އެމްބިއުލަންސް ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ. ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެންމެ ފަހު ބެޗުގެ އެމްބިއުލަންސް ހޮސްޕިޓަލުތަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ. 19 ރަށެއްގެ ހޮސްޕިޓަލަކަށް އެމްބިއުލަންސް ހަވާލުކޮށްފައިވާއިރު އެއީ:

 1. ހއ. މުރައިދޫ
 2. ހއ. އިހަވަންދޫ
 3. ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު
 4. ށ. މާއުނގޫދޫ
 5. ނ. ހޮޅުދޫ
 6. ނ. ލަންދޫ
 7. ރ. ހުޅުދުއްފާރު
 8. ބ. ކަމަދޫ
 9. ބ. ހިތާދޫ
 10. ކ. ހިންމަފުށި
 11. ކ. ގުޅި
 12. އދ. އޮމަދޫ
 13. ދ. ބަނޑިދޫ
 14. ދ. ހުޅުދެލި
 15. ތ. ގުރައިދޫ
 16. ލ. ފޮނަދޫ
 17. ގއ. ދެއްވަދޫ
 18. ގދ. ގައްދޫ
 19. ގދ. ހޯޑެއްދޫ

"ރާއްޖެއެމްވީ" އަށް މައުލޫމާތުދެމުން ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނީ އެމްބިއުލަންސް ހަވާލުކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ރަށަކަށް މިހާރު އެމްބިއުލަންސުތައް ހަވާލުކުރެވިފައިވާކަމަށެވެ. މިއާއެކު ޞިއްޙީ ދާއިރާ އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް މިވަނީ އިތުރު ކުރިއެރުމެއް ލިބިފައިކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

މި މަސައްކަތުގެ އިތުރުންވެސް ޞިއްޙީ ދާއިރާ އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް ނިންމާފައެވެ. މިގޮތުން މިއަހަރު ނިމެންވާއިރަށް ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ސްޓްރެޓެޖީތައް ރާވާ ނިމި، އެއާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްތައް ފެށިގެންދާނެ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އަދި އަލަށް ފަށަން އެގްރިމެންޓު ކުރެވިފައި ހުރި ހުރިހާ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު ތެރޭގައި ފެށޭނެ ކަމަށްވެސް ހެލްތު މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުންވެސް ހޮސްޕިޓަލާއި ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަކުގެ ޖާގަ ބޮޑުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކޮންޓްރެކްޓު ކުރެވިފައިވާކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު ނަސީމު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އެގޮތުން 17 ހޮސްޕިޓަލަކާއި ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ޖާގަ ބޮޑުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓު ކުރެވިފައިވާކަން މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި މޮބައިލް ލެބޯޓްރީގެ ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރަމުންދާކަމަށް މިނިސްޓަރު ނަސީމް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

މިއަހަރު ރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ނިޒާމަށް އިންޤިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް އަންނާނެ ކަމަށްވެސް ހެލްތު މިނިސްޓަރު ނަސީމު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް