ކ. މާލެ
|
6 މެއި 2022 | ހުކުރު 08:40
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ލ. ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މޫސާ ސިރާޖު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ލ. ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މޫސާ ސިރާޖު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ކައްދޫ އެއާޕޯޓަށް ހައްލެއް ހޯދަން ގޮވާލުން
ބޮޑު އަނިޔާއެއް ލިބުމުގެ ކުރިން ކައްދޫ އެއާޕޯޓަށް ހައްލެއް ހޯދަން ޖެހޭ: މެމްބަރު ސިރާޖު
 
މެމްބަރު ސިރާޖު މިހެން ވިދާޅުވީ ކައްދޫ އެއާޕޯޓުގައި މޯލްޑިވިއަންގެ ބޯޓެއް ޖައްސަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ދިމާވި ހާދިސާއަކާ ގުޅިގެން
 
ވީހާވެސް އަވަހަށް ކައްދޫ އެއާޕޯޓަށް ހައްލު ހޯދަން ސިރާޖު އެދިވަޑައިގެންނެވި

ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޮޑު އަނިޔާއެއް ލިބުމުގެ ކުރިން ކައްދޫ އެއާޕޯޓަށް ހައްލެއް ހޯދަން ޖެހޭ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ލ. ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ފޭސްބުކްގައި މެމްބަރު ސިރާޖު ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ މުޅި ލާމު އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީއާ ގުޅިފައިވާ މުހިންމު ބޮޑެތި ކަންކަމަކީ ވަކި މީހަކު، އެމީހާ ކުރާނެހާކަމެއްކޮށް، ވަގުތެއް ވެއްޖެނަމަ ކުރަން ހުރި ކަންކަންގޮތުގައި ބެހެއްޓުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއްނޫން ކަމަށެވެ.

ސިރާޖު މިހެން ވިދާޅުވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓެއް ކައްދޫ އެއާޕޯޓަށް ޖައްސަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ރަންވޭ މަތިން ކައްސާލި ހާދިސާއާ ގުޅުވައިގެންނެވެ. އެ ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ 7:45 ހާއިރުއެވެ.

Advertisement

އެ ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާ ނުލިބޭ ކަމަށާއި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ފަސިންޖަރުންނާއި ކްރޫއިން ވަގުތުން ބޯޓުން ބާލާފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވިއަން އެއާލައިނުން ބުނެއެވެ. އެ އެއާލައިނުން އަންނަނީ އެ ހާދިސާ ހިނގި ގޮތް ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންނެވެ.

ކައްދޫ އެއާޕޯޓަކީ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) ގެ އިސްކަންދަރު ވައިގެ މަރުކަޒު ޤާއިމުކޮށްފައިވާ އެއާޕޯޓެވެ. އެ އެއާޕޯޓަށް ކުރިއެރުން ނުލިބޭތީ މީގެ ކުރިން ވެސް ސިރާޖު ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާފައެވެ.

ކައްދޫ އެއާޕޯޓަކީ ލާމު އަތޮޅުގައި މިވަގުތު އޮތް ހަމައެކަނި އެއާޕޯޓެވެ. އެ އެއާޕޯޓަށް ކުރިއެރުން ނުލިބޭތީ އާއި އާއްމުންނަށް އެ އެއާޕޯޓުން ފައިދާ ނުވާކަމަށް ބުނެ، ލ. ހިތަދޫ ކައުންސިލުން ވަނީ އިތުރު އެއާޕޯޓެއް ހަދަން ވެސް ނިންމާފައެވެ. އެ އެއާޕޯޓު ހަދަން ދިރާސާތައް ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަން އިއުލާން ކުރީ މިއަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް