ކ. މާލެ
|
30 އޭޕްރިލް 2022 | ހޮނިހިރު 22:01
ލަލީގާގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރެއާލްއިން ހޯދުން
ލަލީގާގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރެއާލްއިން ހޯދުން
މާސާ
ސްޕެނިޝް ލީގު
ލަލީގާގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރެއާލްއަށް
މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރިއިރު ތާވަލުގެ އެއްވަނާގައި އެޓީމު އޮތީ 34 މެޗު ކުޅެގެން ލިބުނު 81 ޕޮއިންޓާއެކު
މިރޭގެ މެޗުން ރެއާލް މޮވީ 4-0 ން

ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރެއާލް މެޑްރިޑުން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

މި ސީޒަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެޓީމުން ކަށަވަރުކުރީ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި މިރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި އެސްޕާންޔޯލް ބަލިކޮށްގެންނެވެ. މިރޭގެ މެޗުން ރެއާލް މޮވީ 4-0 ންނެވެ. ލީގު މެޗުގެ މި މޮޅާއެކު ރެއާލްއަށް ވަނީ މުބާރާތުގެ ތަށި ޔަގީންވެފައެވެ. މިއީ ރެއާލްއިން މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރި 34 ވަނަ ފަހަރެވެ.

މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރިއިރު ތާވަލުގެ އެއްވަނާގައި އެޓީމު އޮތީ 34 މެޗު ކުޅެގެން ލިބުނު 81 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ދެވަނާގައި 64 ޕޮއިންޓާއެކު ސެވިއްޔާ އޮތްއިރު، ތިންވަނާގައި ބާސެލޯނާ އޮތީ 63 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. ލީގުގެ ބާކީ މެޗުތައް ކުޅެ ނިމޭއިރު ހުރިހާ މެޗަކުން ރެއާލް ބަލިވިނަމަވެސް އެއްވެސް ޓީމަކަށް ޕޮއިންޓުގެ ގޮތުން އެޓީމާއި އަރާ ހަމަނުކުރެވޭނެއެވެ.

މިރޭ ކުޅުނު މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ރެއާލްއިން ދެލަނޑުގެ ލީޑެއް ނެގިއެވެ. މި ދެލަނޑުވެސް އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މެޗުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި ރޮޑްރިގޯއެވެ. ރެއާލްގެ ބާކީ ދެލަނޑު ދެވަނަ ހާފުގައި ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ މާކޯ އެސެންސިއޯ އާއި ކެޕްޓަން ކަރިމް ބެންޒެމާއެވެ.

މި މޮޅާއެކު މި ސީޒަންގައި ފުރިހަމަ ކާމިޔާބީއެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ރެއާލްއަށް އެބައޮތެވެ. އެއީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުވެސް ކާމިޔާބު ކޮށްގެންނެވެ. ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއާއި ވާދަކޮށް ރެއާލް ބަލިވީ 3-2 ންނެވެ. ނަމަވެސް ސެމީގެ ދެވަނަ މެޗުގައި ދެލަނޑުގެ ތަފާތުން މޮޅުވެގެން ފައިނަލަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ރެއާލްއަށް އެބައޮތެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
- ކޮމެންޓް