ކ. މާލެ
|
28 އޭޕްރިލް 2022 | ބުރާސްފަތި 19:31
ކުންފުނިތަކުގެ މުބާރާތުގެ މެޗެއްގެ ތެރެއިން
ކުންފުނިތަކުގެ މުބާރާތުގެ މެޗެއްގެ ތެރެއިން
ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވާ
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވާ: ފްރެންޑްސް މޯލްޑިވްސް ތިންވަނަ މެޗުންވެސް މޮޅު
 
އެސްޓީއޯ ވަނީ ހަތަރު މެޗުގެ ތެރެއިން ތިން މެޗުން މޮޅުވެފައި

ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލްގައި ހިމެނޭ ކުންފުނިތަކުގެ މުބާރާތުގައި، ފްރެންޑްސް މޯލްޑިވްސް ތިންވަނަ މެޗުވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

ފްރެންޑްސް މޯލްޑިވްސް ތިންވަނަ މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ ފަތަހަ ސްޓާރސްއާ ވާދަކޮށް، ދެ ލަނޑުންނެވެ. މެޗުގައި ފްރެންޑްސް މޯލްޑިވްސް ފުރަތަމަ ކުޅެންއަރައި، އަށް އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ތިން ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން 139 ލަނޑު ހެދިއެވެ. ފަތަހަ ސްޓާރސްއަށް، އަށް އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ހަތަރު ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ހެދުނީ 137 ލަނޑެވެ. ފްރެންޑްސް މޯލްޑިވްސް ވަނީ އިކްއިވަލެންޓް ލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި, އަހިސްޝަކާސް އަތުންވެސް މޮޅުވެފައެވެ.

Advertisement

ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެސްޓީއޯ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބްވެސް ވަނީ އެޓީމް ކުޅުނު މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. އެއީ އެމްޓީސީސީ ބީ ޓީމާ ވާދަކޮށް އެއް ވިކެޓުންނެވެ. އެމްޓީސީސީ ބީ ޓީމް ކުޅެންއަރައި، އަށް އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ހަތަރު ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ހެދުނީ 110 ލަނޑެވެ. އެސްޓީއޯއިން ވަނީ 6.3 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ހަ ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން 111 ލަނޑު ހަދައި، މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. އެސްޓީއޯ މިހާތަނަށް ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުގެ ތެރެއިން ތިންމެޗުން މޮޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް