ކ. މާލެ
|
28 އޭޕްރިލް 2022 | ބުރާސްފަތި 18:01
އޮސްމާނޭ ޑެމްބެލޭ
އޮސްމާނޭ ޑެމްބެލޭ
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ޑެމްބެލޭގެ ކޮންޓްރެކްޓް ހަމަވުން
ޑެމްބެލޭ ކޮންޓްރެކްޓް އައުކޮށްފާނެ!
ޑެމްބެލޭގެ އެޖެންޓު މޯސާ ސިސޯކޯ ވަނީ ޓީމާއި އިތުރު މަޝްވަރާތަކެއް ކޮށްފައި

ސްޕެއިންގެ ބާސެލޯނާއަށް ކުޅެމުން އަންނަ އޮސްމާން ޑެމްބެލޭ ކްލަބާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އައުކޮށްފާނެކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ.

ޑެމްބެލޭގެ އެޖެންޓު މޯސާ ސިސޯކޯ ވަނީ ބުދަ ދުވަހު ބާސެލޯނާއަށް ގޮސް ޑެމްބެލޭގެ ކުރިމަގާއި ގުޅޭގޮތުން ޓީމާއި މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ދެފަރާތުން އެއްވެސް އެއްބަސްވުމަކަށް ނާދެއެވެ. ނަމަވެސް މުސާރަ ކުޑަކުރަން ޑެމްބެލޭ އެއްބަސްވެފައިވާކަން ސިސޯކޯ ފާހަގަކުރިއެވެ. ނަމަވެސް މިއީ އަދިވެސް ބާސެލޯނާއިން ހުށަހަޅާފައިވާ ވަރަށްވުރެ މަތީ އަގެކެވެ.

ބާސެލޯނާއިން ވަނީ ސިސޯކޯގެ ޕްރޮޕޯސަލް ބަލާނެކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި ކައިރި މުސްތަގުބަލެއްގައި އިތުރު ބައްދަލުވުމެއްް ބޭއްވުމަށްވެސް މި ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ބާސެލޯނާއާއެކު ޑެމްބެލޭ ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ހަަމަވާނެއެވެ. އެހެންކަމުން ބާސެލޯނާއިން އަންނަނީ އޭނާގެ ކޮންޓްރެކްޓް އައުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ނަމަވެސް ޑެމްބެލޭ ވަނީ މުސާރަ ކުޑަކަމަށް ބުނެ އެއްބަސްވުން އައު ކުރުމަށް ދެކޮޅު ހަދާފައެވެ. އޭގެ ފަހުން ދެފަރާތުގެ ގުޅުން ވަރަށް ބޮޑަށް ހީނަރުވެފައި ވަނިކޮށް ބާސެލޯނާގެ ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް ވަނީ ޓީމާއި ހަވާލުވެފައެވެ. އަދި ޒަވީ ވަނީ ޑެމްބެލޭއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފުކޮށް ކުޅުމުގެ ތެރޭގައި އޭނާ ވަރަށް ބޮޑަށް ބައިވެރިކޮށްފައެވެ. އަދި ކޮންޓްރެކްޓް އައުކުރުމަށް ޒަވީ ވަނީ ބާރު އަޅާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 14 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް