ކ. މާލެ
|
26 އޭޕްރިލް 2022 | އަންގާރަ 19:27
މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި މީރާގެ ޓީމް
މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި މީރާގެ ޓީމް
ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވާ
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވާ: އޮފީސް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ މީރާ
 
ކުންފުނި މުބާރާތުގެ މެޗުތައް ދަނީ ކުރިއަށް

ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލްގައި ހިމެނޭ އޮފީސް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މީރާ ހޯދައިފިއެވެ. މީރާ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ފައިނަލްގައި ކަސްޓަމްސް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބާ ވާދަކޮށް 15 ލަނޑުން މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ.

މެޗުގައި މީރާގެ ޓީމުން ފުރަތަމަ ކުޅެންއަރައި، އަށް އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ހަ ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން 146 ލަނޑު ހެދިއެވެ. ކަސްޓަމްސަށް އަށް އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ހަ ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ހެދުނީ 131 ލަނޑެވެ. މުބާރާތުގައި އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ހެދީ މީރާގެ ކަމްރުލް އިސްލާމްއެވެ. ފައިނަލް މެޗުގައި އެކަނިވެސް އޭނާ ވަނީ 73 ލަނޑު ހަދާފައެވެ. ދިހަ ފަހަރު ހަޔަކަށް ޖެހިއެވެ. އެންމެ މޮޅު ބޯލަރަކީ ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބްގެ މުހައްމަދު ތާރިގެވެ. މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން މީރާއަށް 8000 ރުފިޔާ، އަދި ދެވަނަ ކަސްޓަމްސަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ 3000 ރުފިޔާއެވެ.

Advertisement

މުބާރާތުގައި ދިހަ ޓީމް ވާދަކުރިއެވެ. މީރާ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ މެޗަކުން ބަލިނުވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް