ކ. މާލެ
|
21 އޭޕްރިލް 2022 | ބުރާސްފަތި 18:59
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލްގެ އޮފީސް މުބާރާތުގެ މެޗެއްގެ ތެރެއިން
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލްގެ އޮފީސް މުބާރާތުގެ މެޗެއްގެ ތެރެއިން
ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވާ
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވާ: ރައީސް އޮފީސް ބަލިކޮށް، ކަސްޓަމްސް ދެވަނަ މެޗުންވެސް މޮޅު
 
ރައީސް އޮފީހާއި، އެމްއެމްއޭއަށް ފުރުޞަތެއް ނެތް

ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލްގައި ހިމެނޭ އޮފީސް މުބާރާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް ބަލިކޮށް, ކަސްޓަމްސް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބް (ސީއާރުސީ) އިން ދެވަނަ މެޗުވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ކަސްޓަމްސް ދެވަނަ މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ ފަސް ވިކެޓުންނެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ޓީމުން ފުރަތަމަ ކުޅެން އަރާ އަށް އޯވަރު ހަމަވިއިރު އެއް ކުޅުންތެރިއަކު ނުބައިވެގެން ހެދުނީ 99 ލަނޑެވެ. އެކަމަކު ކަސްޓަމްސްއިން ވަނީ ހަ އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ދެ ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން 103 ލަނޑު ހަދާ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. ސީއާރުސީ ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ ޕޮލިސް ކްލަބާ ވާދަކޮށް ފަސް ވިކެޓުންނެވެ. ރައީސް އޮފީސް މިހާތަނަށް ކުޅުނު ތިން މެޗުންވެސް ބަލިވެފައިވާތީ ފައިނަލްގެ ފުރުޞަތެއް ނެތެވެ. އެކަމަކު ބާކީ އަދި އެއް މެޗު އެބައޮތެވެ.

Advertisement

މުބާރާތުގައި ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބުން ވަނީ އެމްއެމްއޭ ބަލިކޮށްފައެވެ. އެއީ 50 ލަނޑުންނެވެ. ސިފައިން ވަނީ އަށް އޯވަރުގެ ތެރޭގައި 167 ލަނޑު ހަދާފައެވެ. ނުބައިވީ އެންމެ ކުޅުންތެރިއެކެވެ. އެމްއެމްއޭއަށް އަށް އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ދެ ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ހެދުނީ 117 ލަނޑެވެ. އެމްއެމްއޭ ތިން މެޗުގެ ތެރެއިން މޮޅުވީ އެއް މެޗުންނެވެ. އެހެންކަމުން ފައިނަލުގެ ފުރުޞަތެއް ނެތެވެ. ސިފައިން ދެމެދުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ މެޗުންވީ ބައްޔެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް