ކ. މާލެ
|
20 އޭޕްރިލް 2022 | ބުދަ 19:03
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލްގެ މެޗެއްގެ ތެރެއިން
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލްގެ މެޗެއްގެ ތެރެއިން
ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވާ
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވާ: މީރާ ތިންވަނަ މެޗުވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފި
 
މީރާއަށް ފައިނަލްގެ ފުރުޞަތު ބޮޑު

ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލްގައި ހިމެނޭ އޮފީސް މުބާރާތުގައި މީރާ ކުޅުނު ތިންވަނަ މެޗުވެސް ކާމިޔާބުކޮށް ފައިނަލްގެ ޖާގައަކާ ގާތަށް ޖެހިލައިފިއެވެ.

ފަސް ޓީމް ހިމެނޭ ގްރޫޕްގައި މީރާ ތިންވަނަ މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ އިމިގްރޭޝަންއާ ވާދަކޮށް ދެ ވިކެޓުންނެވެ. މެޗުގައި އިމިގްރޭޝަން ކުޅެންއަރާ އަށް އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ދެ ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ހެދުނީ 127 ލަނޑެވެ. މީރާއިން ވަނީ 7.3 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ހަތަރު ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން 117 ލަނޑު ހަދާފައެވެ. މީރާ ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ އެމްއެމްއޭއާ ވާދަކޮށް ފަސް ވިކެޓުންނެވެ. ދެވަނަ މެޗު ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބާ ވާދަކޮށް ކާމިޔާބުކުރީ 17 ލަނޑުންނެވެ.

Advertisement

މުބާރާތުގައި ޕޮލިސް ކްލަބް މިއަދު ވަނީ މުލީއާގެ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބާ ވާދަކޮށް ތިން ވިކެޓުން މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. މުލީއާގެ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބަށް އަށް އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ތިން ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ހެދުނީ 114 ލަނޑެވެ. ޕޮލިސް ކްލަބް ވަނީ 7.3 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ހަތަރު ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން 117 ލަނޑު ހަދާފައެވެ. ޕޮލިސް ވަނީ ތިން މެޗުގެ ތެރެއިން ދެ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. މުލީއާގެ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބް މިހާތަނަށް ކުޅުނު ދެމެޗުންވެސް ބަލިވެފައިވާތީ ފައިނަލްގެ ފުރުޞަތެއް ނެތެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް