ކ. މާލެ
|
19 އޭޕްރިލް 2022 | އަންގާރަ 22:10
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ޕްރިމިއަރ ލީގު
ލިވަޕޫލް މެޗުގައި ރޮނާލްޑޯ ނުފެންނާނެ
 
ރޮނާލްޑޯގެ ދަރިފުޅަކު މަރުވުމުން އޭނާ ހުރީ އާއިލީ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ލިވަޕޫލް އާއި މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ބައްދަލުކުރާ މެޗުގައި ޔުނައިޓެޑްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ނުފެންނާނެއެވެ.

ޔުނައިޓެޑުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ރޮނާލްޑޯގެ އާއިލީ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށް އޭނާއަށް ލީވް ދީފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އާއިލީ ކަންތައްތަކަކީ މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށް ޔުނައިޓެޑުން ބުނީ ދަތި އުނދަގޫ ވަގުތުގައި ރޮނާލްޑޮ އަންނަނީ އޭނާގެ އާއިލާއަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ލިވަޕޫލްއާއި ވާދަކުރާ މުހިންމު މެޗުގައި ރޮނާލްޑޯ ނުފެންނާނެ ކަމަށް ބަޔާނުގައިވެއެވެ.

ލިވަޕޫލްއާއި ވާދަކުރާ މެޗަކީ ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރަކަށް ވާދަކުރަމުން އަންނަ ޔުނައިޓެޑަށް ވަރަށް މުހިންމު މެޗެކެވެ. ޔުނައިޓެޑް އޮތީ 54 ޕޮއިންޓާއެކު ތާވަލުގެ ފަސް ވަނައިގައެވެ. އެހެންކަމުން މި މެޗުން މޮޅުވުން ޔުނައިޓެޑަށް ވަރަށް މުހިންމެވެ. އަނެއްކޮޅުން ލީގު ތާވަލުގެ ދެވަނައިގައި 73 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެން ލިވަޕޫލް އޮތްއިރު، އެޓީމުން މަސައްކަތް ކުރާނީ މެޗުން މޮޅުވެ ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި ހަމަޖެހިލުމަށެވެ. ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި 74 ޕޮއިންޓާއެކު މިވަގުތު އޮތީ މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއެވެ. ޔުނައިޓެޑް މެޗުން އެއްވަރުކޮށް ގޯލުގެ ތަފާތުން ކުރިހޯދައިގެންވެސް އެއްވަނައަށް ޖެހިލުމުގެ ފުރުސަތު ލިވަޕޫލްއަށް އެބައޮތެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ރޮނާލްޑޯއަށް އެއްމާބަނޑު ދެބެން ލިބިފައިވެއެވެ. އެއީ އަންހެންކުއްޖަކާ ފިރިހެން ކުއްޖެކެވެ. ނަމަވެސް ހިތާމަވެރި ހަބަރަކީ މީގެ ތެރެއިން އެއްކުއްޔަކު މަރުވެފައިވާ ކަމެވެ. މިކަން ހާމަކޮށް އިންސްޓަގްރާމްގައި ރޮނާލްޑޯ އަދި އޭނާގެ ބައިވެރިޔާ ޖޯޖީނާގެ ފަރާތުން ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ބުނީ އެމީހުންނަށް ލިބުނު އެއްމާބަނޑު ދެކުދިންގެ ތެރެއިން އެއް ކުއްޖަކު މަރުވެފައިވާކަން ހިތާމައާއެކު އާންމުކުރާ ކަމަށެވެ. މީގެ ތެރެއިން މަރުވީ ފިރިހެން ކުއްޖާއެވެ. .

މި ދަނޑިވަޅުގައި ލިބިފައިވާ ހިތާމައިން އަރައިގަތުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަކަން ފާހަގަކޮށް ރޮނާލްޑޯ ބުނީ މިވަގުތު އެމީހުން ޕްރައިވެސީ ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެކަމަށް ހުރިހާ ފަރާތެއްގެ އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް އެދިފައިވެއެވެ.

ރޮނާލްޑޯއަށް މީގެ ކުރިން ހަތަރު ކުދިން ލިބިފައިވެއެވެ. ހޯމަ ދުވަހު ލިބުނު ދެކުދިންނާއެކު ޖުމްލަ ހަކުދިން އޭނާއަށް ލިބިފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް