ކ. މާލެ
|
19 އޭޕްރިލް 2022 | އަންގާރަ 08:38
ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ބާސެލޯނާ އާއި ކަޑިޒް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ބާސެލޯނާ އާއި ކަޑިޒް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ސްޕެނިޝް ލީގު
ބާސެލޯނާގެ ދަނޑުގައި ކަޑިޒް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މޮޅުވެއްޖެ
މެޗުގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު 48 ވަނަ މިނެޓުގައި ކަޑިޒްއަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ ލޫކަސް ޕެރޭޒް
މި މެޗު ކަޑިޒް ކާމިޔާބު ކުރީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން

ބާސެލޯނާގެ ދަނޑުގައި އެޓީމާއި ވާދަކޮށް ކަޑިޒް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މޮޅުވެއްޖެއެވެ.

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މި މެޗު ކަޑިޒް ކާމިޔާބު ކުރީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މެޗުގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު 48 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ ލޫކަސް ޕެރޭޒްއެވެ. މިއީ ކަޑިޒްގެ 111 އަހަރުގެ ދިގު ތާރީޚުގައި ބާސެލޯނާގެ ދަނޑުގައި އެޓީމުގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އަނެއްކޮޅުން މި މެޗުން މޮޅުވެ ކަޑިޒް ވަނީ ރެލިގޭޝަނުން ސަލާމަތްވުމަށް ކުރަމުން އަންނަ އުންމީދު އައުކޮށްފައެވެ. ލީގުގައި 32 މެޗު ކުޅެގެން ލިބުނު 31 ޕޮއިންޓާއެކު ކަޑިޒް އޮތީ ތާވލުގެ 16 ވަނާގައެވެ.

މެޗުން ބަލިވުމާއެކު ބާސެލޯނާއަށް ލީގުގައި ކުރިއަށް އޮތީ ނުތަނަވަސް ކަމެވެ. 31 މެޗު ކުޅެގެން ލިބުނު 60 ޕޮއިންޓާއެކު ބާސެލޯނާ އޮތީ ތާވަލުގެ ދެވަނާގައެވެ. އެއްވަނާގައި 15 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑަކާއެކު އޮތީ ވާދަވެރި ރެއާލް މެޑްރިޑެވެ.

ބާސެލޯނާއަށް އަންނަ ސީޒަނުގައި ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ޖާގައެއް ލިބެން އޮތީ މި ސީޒަންގައި ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރެއްގައި ހިމެނިގެންނެވެ. ނަމަވެސް މި ބައްޔާއެކު އެކަން ހާސިލު ކުރުމަށްވެސް ޓީމަށް ވަނީ ދަތިތަކަކާއި ކުރިމަތިވެފައެވެ. ތާވަލުގެ ތިންވަނަ އަދި ހަތަރު ވަނާގައި އޮތް ސެވިއްޔާ އަދި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑްވެސް ވަނީ 60 ޕޮއިންޓު ހޯދާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 13 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް