ކ. މާލެ
|
18 އޭޕްރިލް 2022 | ހޯމަ 18:29
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލްގެ އޮފީސް މުބާރާތުގައި ދެޓީމް ވާދަކުރަނީ
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލްގެ އޮފީސް މުބާރާތުގައި ދެޓީމް ވާދަކުރަނީ
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވާ
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވާ: މީރާ ދެވަނަ މެޗުންވެސް މޮޅު
 
ކަސްޓަމްސް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބް ވަނީ ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފަ

ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލްގައި ހިމެނޭ އޮފީސް މުބާރާތުގައި މީރާ ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗުވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. މީރާ ދެވަނަ މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބާ ވާދަކޮށް 17 ލަނޑުންނެވެ.

މެޗުގައި މީރާއިން ވަނީ އަށް އޯވަރުގެ ތެރޭގައި އެއް ކުޅުންތެރިއަކު ނުބައިވިއިރު 147 ލަނޑު ހަދާފައެވެ. ސިފައިންގެ ކްލަބްގެ އަށް އޯވަރު ހަމަވިއިރު އެއް ކުޅުންތެރިއަކު ނުބައިވެގެން ހެދުނީ 130 ލަނޑެވެ. މީރާ ފުރަތަމަ މެޗުގައި އެމް.އެމް.އޭއާއި ވާދަކޮށް މޮޅުވީ ފަސް ވިކެޓުންނެވެ.

Advertisement

ކަސްޓަމްސް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބް (ސީއާރުސީ) ވަނީ އެޓީމް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. ސީއާރުސީ ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ ޕޮލިސް ކްލަބާ ވާދަކޮށް ފަސް ވިކެޓުންނެވެ. މެޗުގައި ޕޮލިސް ކްލަބް ކުޅެން އަރާ އަށް އޯވަރު ހަމަވިއިރު ދެ ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ހެދުނީ 106 ލަނޑެވެ. ސީއާރުސީން ވަނީ 6.4 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ދެ ކުޅުންތެރިންނުބައިވެގެން 112 ލަނޑު ހަދާ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް