ކ. މާލެ
|
17 އޭޕްރިލް 2022 | އާދީއްތަ 20:35
އޮފީސް މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ މެޗެއްގެ ތެރެއިން
އޮފީސް މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ މެޗެއްގެ ތެރެއިން
ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވާ
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވާ: އިމިގްރޭޝަންއާއި ޔޫތް މިނިސްޓްރީ ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފި
 
މުބާރާތުގައި 10 ޓީމް ވާދަކުރޭ

ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލްގައި ހިމެނޭ އޮފީސްތަކުގެ މުބާރާތުގައި އިމިގްރޭޝަންއާއި ޔޫތް މިނިސްޓްރީ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

އިމިގްރޭޝަން މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަންއާއި ވާދަކޮށް ފަސް ވިކެޓުންނެވެ. ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ ފުރަތަމަ ކުޅެންއަރާ އަށް އޯވަރު ހަމަވިއިރު ދެ ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ހެދުނީ 81 ލަނޑެވެ. އިމިގްރޭޝަނުން ވަނީ 5.5 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ދެ ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން 85 ލަނޑު ހަދާ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. މިއީ ގްރޫޕް އޭގެ މެޗެކެވެ.

Advertisement

ގްރޫޕް ބީގައި އާދިއްތަ ދުވަހު ކުޅުނު މެޗު ޔޫތް މިނިސްޓްރީން ކާމިޔާބުކުރީ މުލީއާގެ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބާ ވާދަކޮށް ފަސް ވިކެޓުންނެވެ. މެޗުގައި މުލީއާގެ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބަށް އަށް އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ދެ ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ހެދުނީ 123 ލަނޑެވެ. ޔޫތް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ހަތް އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ދެ ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން 127 ލަނޑު ހަދާފައެވެ.

މުބާރާތުގައި ހޯމަ ދުވަހު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ވާދަކުރާނީ ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބާއި މީރާއެވެ. ދެވަނަ މެޗުގައި ވާދަކުރާނީ ސީއާރުސީއާއި ޕޮލިސް ކްލަބްއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް