ކ. މާލެ
|
15 އޭޕްރިލް 2022 | ހުކުރު 20:05
މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން އެމްއޭސީއެލް
މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން އެމްއޭސީއެލް
ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވާ
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވާ: ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ
 
ކުންފުނިތަކުގެ މުބާރާތް މިއަދު ވަނީ ފަށާފައި

ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލްގައި ހިމެނޭ އޯޕަން ޓޭޕްބޯލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ހޯދައިފިއެވެ. އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ފައިނަލްގައި ފަސް ވިކެޓުން އެވިއާ މޯލްޑިވްސް ބަލިކޮށްގެންނެވެ.

ފައިނަލް މެޗުގައި އެވިއާ މޯލްޑިވްސް ފުރަތަމަ ކުޅެންއަރާ އަށް އޯވަރު ހަމަވިއިރު ނުވަ ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ހެދުނީ 117 ލަނޑެވެ. މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީން ވަނީ 5.3 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ދެ ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން 119 ލަނޑު ހަމަކޮށް, މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައެވެ. އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ މެޗަކުން ބަލިނުވެއެވެ. ފައިނަލް މެޗުގައި އެއާޕޯޓްސްގެ އާދަމް ނާސިފް ވަނީ ހަތް ބޯޅައިން 34 ލަނޑު ހަދާފައެވެ. މުއާވިޔަތު އަބުދުލްޣަނީ އަށް ބޯޅައިން 33 ލަނޑު ހެދިއެވެ. މުޙައްްމަދު ސާފީ 26 ލަނޑު ހެދިއެވެ.

Advertisement

މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް ކަނޑައެޅިފައިވަނީ 8000 ރުފިޔާއެވެ. ދެވަނަ ޓީމަށް ކަނޑައެޅިފައިވަނީ 3000 ރުފިޔާއެވެ. މުބާރާތުގައި އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ހެދީ އެވިއާ މޯލްޑިވްސްގެ ޖިލްވާޒް ރަޝީދެވެ. އޭނާ 155 ލަނޑު ހެދިއެވެ. އެންމެ ގިނަ ވިކެޓް ނެގީ އަހުމަދު އަމީލް މައުރޫފެވެ. އޭނާ ހަތް ވިކެޓް ނެގިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް