ކ. މާލެ
|
15 އޭޕްރިލް 2022 | ހުކުރު 19:56
ކުންފުނިތަކުގެ މުބާރާތުގެ މެޗަކަށް ދެ ކުޅުންތެރިން ނިކުންނަނީ
ކުންފުނިތަކުގެ މުބާރާތުގެ މެޗަކަށް ދެ ކުޅުންތެރިން ނިކުންނަނީ
ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވާ
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލްގައި ހިމެނޭ ކުންފުނިތަކުގެ މުބާރާތް ފަށައިފި
 
ފުރަތަމަ ދުވަހު ތިން މެޗު ކުޅުނު

ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލްގައި ހިމެނޭ ކުންފުނިތަކުގެ މުބާރާތް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ތިން މެޗު ކުޅެނެވެ. ތިން މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ ފްރެންޑްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި, އެލިއާ މޯލްޑިވްސްއާއި, ފަތަހަ ސްޓާސްއެވެ.

ފުރަތަމަ މެޗު ފްރެންޑްސް މޯލްޑިވްސް ކާމިޔާބުކުރީ އިކްއިވަލެންޓް ލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ވާދަކޮށް 6 ވިކެޓުންނެވެ. އިކްއިވަލެންޓް ފުރަތަމަ ކުޅެން އަރާ އަށް އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ހަ ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ހެދުނީ 86 ލަނޑެވެ. ފްރެންޑްސް މޯލްޑިވްސް ވަނީ 5.1 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ކުޅުންތެރިއަކު ނުބައިވެގެން 90 ލަނޑު ހަދާ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. މިއީ ގްރޫޕް އޭގެ މެޗެކެވެ.

Advertisement

ގްރޫޕް އޭގެ ދެވަނަ މެޗުގައި މިއަދު ފަތަހަ ސްޓާސް ކުރި ހޯދީ އަހިންޝަކަސް އާއި ވާދަކޮށް ހަ ވިކެޓުންނެވެ. އަހިންޝަކަސް ފުރަތަމަ ކުޅެންއަރާ އަށް އޯވަރުގެ ތެރޭގައި 4 ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ހެދުނީ 133 ލަނޑެވެ. ފަތަހަ ސްޓާސް ވަނީ ހަތް އޯވަރުގެ ތެރޭގައި އެއް ކުޅުންތެރިއަކު ނުބައިވެގެން 136 ލަނޑު ހަދާފައެވެ.

ގްރޫޕް ބީގެ ފުރަތަމަ މެޗު އެލިއާ މޯލްޑިވްސް ކާމިޔާބުކުރީ އެމްޓީސީސީ ބީ ޓީމާ ވާދަކޮށް ފަސް ވިކެޓުންނެވެ. މެޗުގައި ފުރަތަމަ ކުޅެން އަރާ އެމްޓީސީސީގެ ބީޓީމްގެ އަށް އޯވަރު ނިމުނުއިރު ފަސް ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ހެދުނީ 105 ލަނޑެވެ. އެލިއާއިން ވަނީ 6 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ދެ ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން 100 ލަނޑު ހަދާ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހުވެސް މުބާރާތުގައި ތިން މެޗު ކުޅޭނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް