ކ. މާލެ
|
14 އޭޕްރިލް 2022 | ބުރާސްފަތި 19:21
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލުގެ މެޗެއްގެ ތެރެއިން
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލުގެ މެޗެއްގެ ތެރެއިން
ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވާ
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވާ: ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދީ އެމްއޭސީއެލް އާއި އެވިއާ މޯލްޑިވްސް
 
ފައިނަލް މެޗު ކުޅޭނީ ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު

ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލްގައި ހިމެނޭ އޯޕަން ޓޭޕްބޯލް މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) އާއި އެވިއާ މޯލްޑިވްސް ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ.

އެމްއޭސީއެލް ފައިނަލުން ޖާގަހޯދީ ސެމީފައިނަލްގައި ހަ ވިކެޓުން ސަންކުއިކް ލިލީ ބަލިކޮށްގެންނެވެ. މެޗުގައި ސަންކުއިކް ލިލީ ފުރަތަމަ ކުޅެން އަރާ އަށް އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ހަތް ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ހެދުނީ 108 ލަނޑެވެ. އެމްއޭސީއެލްއިން ވަނީ 6.4 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ކުޅުންތެރިއަކު ނުބައިވެގެން 112 ލަނޑު ހަދާ ފައިނަލްގެ ޖާގަ ހޯދާފައެވެ.

Advertisement

ފައިނަލްގެ ދެވަނަ ޖާގަ އެވިއާ މޯލްޑިވްސްއިން ހޯދީ ސެމީފައިނަލްގައި އެއާޕޯޓް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބު 15 ލަނޑުން ބަލިކޮށްގެންނެވެ. އެއާޕޯޓް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބަށް އަށް އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ހަ ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ހެދުނީ 154 ލަނޑެވެ. އެވިއާ މޯލްޑިވްސްއިން ވަނީ އަށް އޯވަރުގެ ތެރޭގައި 2 ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން 169 ލަނޑު ހަދާފައެވެ.

އެމްއޭސީއެލްއާއި އެވިއާ މޯލްޑިވްސް ވާދަކުރާ ފައިނަލް މެޗު ކުޅޭނީ ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރުއެވެ. މެޗު ފަށާނީ 16:30 ގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް