ކ. މާލެ
|
13 އޭޕްރިލް 2022 | ބުދަ 20:51
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލްގައި ދެޓީމް ވާދަކުރަނީ
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލްގައި ދެޓީމް ވާދަކުރަނީ
ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވާ
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވާ: ސެމީގެ ހަތަރު ޖާގަވެސް ޔަޤީންވެއްޖެ
 
ސެމީގެ ފަހުޖާގަ ހޯދީ އެވިއާ މޯލްޑިވްސް

ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލްގައި ހިމެނޭ އޯޕަން ޓޭބްބޯލް މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލްގައި ވާދަކުރާނެ ޓީމްތައް ކަށަވަރުވެއްޖެއެވެ. ގްރޫޕް އޭގެ އެއްވަނަ ޓީމްގެ ގޮތުގައި ސެމީގެ ޖާގަ ހޯދީ ކުޅުނު 4 މެޗުވެސް ކާމިޔާބުކުރި އެއާޕޯޓް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބެވެ. ގްރޫޕް ބީގެ އެއްވަނަ ޓީމްގެ ގޮތުގައި ސެމީގެ ޖާގަ ހޯދީ ކުޅުނު ތިން މެޗު ކާމިޔާބުކުރި ސަންކުއިކް ލިލީއެވެ. ގްރޫޕް ސީން ސެމީގެ ޖާގަ ހޯދީ ކުޅުނު ތިން މެޗު ކާމިޔާބުކުރި މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީއެވެ. ތިން ގްރޫޕް އެއްކޮށްލައިގެން އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާ ހޯދި ދެވަނަ ޓީމްގެ ގޮތުގައި ސެމީގެ ފަހު ޖާގަ ހޯދީ އެވިއާ މޯލްޑިވްސްއެވެ. އެވިއާ މޯލްޑިވްސް ބަލިވީ ހަމައެކަނި އެއާޕޯޓް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބު އަތުންނެވެ.

އެވިއާއަށް ފަހު މެޗު ލިބުނީ ނުކުޅެއެވެ. ފަހު މެޗުގައި މިއަދު ވާދަކުރަން އޮތީ ގަލޮޅު ކަންމައްޗާއެވެ. މިއަދު ކުޅުނު މެޗުގައި މެރީ ކޯނާއާއި ވާދަކޮށް ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބު ވަނީ 70 ލަނޑުން މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. މެޗުގައި ސިފައިން ކުޅެން އަރާ 8 އޯވަރު ހަމަވިއިރު 5 ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން 163 ލަނޑު ހެދިއެވެ. މެރީ ކޯނާއަށް 8 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި 4 ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ހެދުނީ 93 ލަނޑެވެ.

Advertisement

ސެމީފައިނަލް ފުރަތަމަ މެޗުގައި މާދަމާ ވާދަކުރާނީ އެއާޕޯޓް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބާއި އެވިއާ މޯލްޑިވްސްއެވެ. ދެވަނަ ސެމީގައި ސަންކުއިކް ލިލީ ވާދަކުރާނީ މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީއާއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް