ކ. މާލެ
|
13 އޭޕްރިލް 2022 | ބުދަ 07:19
ޕާކް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން
ޕާކް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް
ޕާކް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް
ކްލަބް ވޮލީބޯލްގެ ދެޓީމަށްވެސް ދެވަނަ މެޗު ނާކާމިޔާބުވެއްޖެ
 
ދެޓީމުވެސް ބަލިވީ ސީދާ ދެސެޓުން

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބާއްވާ ޕާކް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި ކްލަބް ވޮލީބޯލްގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ޓީމު ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗު ނާކާމިޔާބުވެއްޖެއެވެ.

މާލޭ ދޮންގަނޑު ބީޗް ވޮލީބޯޅަ ކޯޓުގައި ކުރިއަށްދާ ޕާކް ވޮލީ މުބާރާތުގައި އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ކްލަބް ވޮލީބޯލްގެ ފިރިހެން ޓީމު ބައްދަލުކުރީ ގުޑީސް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް 2 އާއެވެ. މި މެޗު ގުޑީސް ޓީމުން ކާމިޔާބުކުރީ ސީދާ ދެސެޓުންނެވެ. މެޗުގެ ސެޓުތައް ނިމުނީ 17-21 އަދި 08-21 އިންނެވެ. އަންހެން ޑިވިޝަންގައި ކްލަބް ވޮލީބޯލްގެ ޓީމާއި ޕޮލިސް ކްލަބް-އޭ ބައްދަލުކުރި މެޗުން ޕޮލިސް ޓީމުން ކާމިޔާބުކުރީ ސީދާ ދެސެޓުންނެވެ. މެޗުގެ ދެސެޓުވެސް ޕޮލިސް ޓީމުން ކާމިޔާބު ކުރީ 12-21 އިންނެވެ. މުބާރާތުގައި ކްލަބް ވޮލީބޯލްގެ ދެޓީމު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކުރިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ކުޅުނު ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ އެހެން މެޗުތަކަށް ބަލާއިރު، ކްލަބް ޔޫތު ސިޓީ އާއި ޑީވީވީއޭ ސުޕަރ ސްޓާރސް ބައްދަލުކުރި މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ ކްލަބް ޔޫތު ސިޓީންނެވެ. މި މެޗު އެޓީމުން ކާމިޔާބުކުރީ ޑީވީވީއޭއަށް އެއްވެސް ޕޮއިންޓެއް ނުދީއެވެ. ކްލަބް ޓީންއޭޖާއި ކުޑަ ހެންވޭރު ޔުނައިޓެޑުން މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ ތިން ސެޓަށް ގޮސްގެންނެވެ. ޖީޖީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ޕާކް ބޯއީސް އާއި ޕޮލިސް ކްލަބް-ބީ ކުޅުނު މެޗު ސީދާ ދެސެޓުން ކާމިޔާބުކުރީ ޕޮލިސް ކްލަބުންނެވެ. ޑީވީވީއޭ ސްކައިސްއިން ޑީވީވީއޭ ބުލްސްގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދީ ސީދާ ދެސެޓުންނެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ކުޅުނު ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ އެހެން މެޗުތަކަށް ބަލާއިރު، ސްޕޯޓްސް ކަލަބް ޖައިޝާއިން އައިމާ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދީ ތިން ސެޓަށް ގޮސްގެންނެވެ. ޑީވީވީއޭ ކުއީންސް އާއި ވޮލީބޯލް ޔޫތު ނިއު ޖެނެރޭޝަން ބައްދަލުކުރި މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ ޔޫތު ނިއު ޖެނެރޭޝަންއިންނެވެ. މި މެޗު އެޓީމުން ކާމިޔާބުކުރީ ތިންސެޓު އެއްސެޓުންނެވެ. ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ސިޓީގެ މައްޗަށް ޕޮލިސް ކްލަބް-ބީ އިން ކުރިހޯދީ ސީދާ ދެސެޓުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް