ކ. މާލެ
|
12 އޭޕްރިލް 2022 | އަންގާރަ 07:01
މެޗުގައި އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުޅުނު އެއް ކުޅުންތެރިއަކީ މުއާވިޔަތު
މެޗުގައި އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުޅުނު އެއް ކުޅުންތެރިއަކީ މުއާވިޔަތު
ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވާ
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވާ: އެމްއޭސީއެލް ސެމީއަށް
 
ހޯމަ ދުވަހު ގަލޮޅު ކަންމަތިވެސް މެޗު ކާމިޔާބުކުރި

ރަމަޟާން ކްރިކެޓު ކާނިވަލުގެ އޯޕަން ޓޭޕްބޯލް މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލުން މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯރޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ. އެމްއޭސީއެލް ސެމީގެ ޖާގަ ހޯދީ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ކުޅުނު ތިން މެޗުވެސް ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ. އެމްއޭސީއެލް އޮތީ ގްރޫޕް ސީގައެވެ.

އެމްއޭސީއެލްގެ ތިންވަނަ މެޗުގައި ހޯމަ ދުވަހު ކުރި ހޯދީ ކިންޒާ ކެފޭ އާއި ވާދަކޮށް 6 ވިކެޓުންނެވެ. ކިންޒާ ކެފޭ ފުރަތަމަ ކުޅެން އަރާ 8 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި 5 ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ހެދުނީ 60 ލަނދެވެ. އެމްއޭސީއެލްއިން ވަނީ 2.5 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ކުޅުންތެރިއަކު ނުބައިވެގެން 66 ލަނޑު ހަދާ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. މިމެޗުގެ ކުރިން އެމްއޭސީއެލްއިން ވަނީ ލަވަލިއާ އާއި, ގަލޮޅު ކަންމަތި ބަލިކޮށްފައެވެ.

Advertisement

މިގްރޫޕްގައި ހޯމަ ދުވަހު ލަވަލިއާ އާއި ވާދަކޮށް ކުރި ހޯދީ ގަލޮޅު ކަންމައްޗެވެ. އެއީ 60 ލަނޑުންނެވެ. ގަލޮޅު ކަންމަތިން ވަނީ 8 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި 10 ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން 155 ލަނޑު ހަދާފައެވެ. ލަވަލިއާއަށް 8 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި 3 ކުޅުންތެރިން ނުބައިވިއިރު ހެދުނީ 95 ލަނޑެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް