ކ. މާލެ
|
11 އޭޕްރިލް 2022 | ހޯމަ 02:28
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލްގައި ދެޓީމް ވާދަކުރަނީ
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލްގައި ދެޓީމް ވާދަކުރަނީ
ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވާ
ސަންކުއިކް ލިލީ ސެމީއަށް
 
އައިބީއެސްއަށް އަދި ފުރުޞަތެއް އެބައޮތް

ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލްގެ އޯޕަން މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލުން ސަންކުއިކް ލިލީ ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ. ސަންކުއިކް ލިލީ ސެމީފައިނަލްގެ ޖާގަ ޔަޤީންކުރީ ގްރޫޕް ބީގައި ކުޅުނު ތިން މެޗުވެސް ކާމިޔާބުކޮށް އެއްވަނަ ޓީމްގެ ގޮތުގައެވެ.

ތިންވަނަ މެޗުގައި ސަންކުއިކް ލިލީ ކުރި ހޯދީ މެޓެއޯސް އާއި ވާދަކޮށް ހަ ވިކެޓުންނެވެ. މެޓެއޯސް ފުރަތަމަ ކުޅެން އަރާ 7.2 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ހެދުނީ 112 ލަނޑެވެ. ސަންކުއިކް ލިލީން ވަނީ 5.4 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ކުޅުންތެރިއަކު ނުބައިވެގެން 114 ލަނޑު ހަދާ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. މީގެކުރިން ސަންކުއިކް ލިލީން ވަނީ އައިޑިއަލް ބިލްޑިންގ ސޮލިއިޝަން (އައިބީއެސް) އާއި, ސުގަރ ކޯން ބަލިކޮށްފައެވެ.

Advertisement

މިގްރޫޕްގައި އައިބީއެސް މިއަދު ވަނީ ސުގަރ ކޯން އާއި ވާދަކޮށް 6 ވިކެޓުން މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. ސުގަރ ކޯން ފުރަތަމަ ކުޅެން އަރާ 8 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި 3 ކުޅުންތެރިން ނުބައިވިއިރު ހެދުނީ 105 ލަނޑެވެ. އައިބީއެސްއިން ވަނީ 6.4 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި އެއް ކުޅުންތެރިއަކު ނުބައިވެގެން 106 ލަނޑު ހަދާ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. ގްރޫޕްގެ ދެވަނާގައި އޮތީ ދެ މެޗުން މޮޅުވި އައިބީއެސްއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް