ކ. މާލެ
|
10 އޭޕްރިލް 2022 | އާދީއްތަ 06:04
މެޗު ބަލަން ތިބި ސަޕޯޓަރުން
މެޗު ބަލަން ތިބި ސަޕޯޓަރުން
ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވާ
އެއަޕޯރޓް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބް ތިންވަނަ މެޗުންވެސް މޮޅު
 
ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް ފުރަތަމަ މޮޅު ހޯދި

ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލްގެ އޯޕަންޓޭޕްބޯލް މުބާރާތުގައި އެއަޕޯރޓް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބް ކުޅުނު ތިންވަނަ މެޗުވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ތިންވަނަ މެޗު އެއަޕޯރޓް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބް ކާމިޔާބުކުރީ މެރީ ކޯނާއާ ވާދަކޮށް 26 ލަނޑުންނެވެ.

މެޗުގައި އެއަޕޯރޓް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބުން ވަނީ 8 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި 4 ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން 128 ލަނޑު ހަދާފައެވެ. މެރީ ކޯނާއަށް 8 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި 5 ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ހެދުނީ 102 ލަނޑެވެ. އެއަޕޯރޓް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބް އަތުން ކުރިން ބަލިވެފައިވާ ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް ވަނީ ދެވަނަ މެޗުގައި ގަލޮޅު ކަންމަތި ބަނަފްސާ އާއި ވާދަކޮށް 32 ލަނޑުން މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

Advertisement

ސިފައިންގެ ކްލަބް ވަނީ 8 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި 3 ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެހެން 135 ލަނޑު ހަދާފައެވެ. ގަލޮޅު ކަންމައްޗަށް 8 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި 3 ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ހެދުނީ 103 ލަނޑެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް