ކ. މާލެ
|
8 އޭޕްރިލް 2022 | ހުކުރު 23:27
ޔޫކްރެއިނަށް ވިލާތުން ގެންދަނީ ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދެމުން
ޔޫކްރެއިނަށް ވިލާތުން ގެންދަނީ ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދެމުން
ރޮއިޓާރސް
ރަޝިޔާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ޔޫކްރެއިނަށް އިތުރު ހަތިޔާރު ދިނުމަށް އީޔޫއިން ނިންމައިފި
 
ހަނގުރާމަ ފެށުނުފަހުން ޔޫކްރެއިނަށް ޖުމުލަ 1.63 ބިލިޔަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އަގުހުރި ހަތިޔާރު އީޔޫއިން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނޭ
 
އީޔޫއިން ނިންމާފައިވަނީ އިތުރު 540 މިލިޔަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ޒަމާނީ ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

ޔޫކްރެއިންއަށް އިތުރު ހަތިޔާރު ދިނުމަށް ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަނުން ނިންމައިފިއެވެ.

އީޔޫއިން ނިންމާފައިވަނީ އިތުރު 540 މިލިޔަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ޒަމާނީ ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ. އީޔޫ ކައުންސިލުގެ ރައީސް ޗާލްސް މިޝެލް ވިދާޅުވީ ޔޫކްރެއިންއަށް އިތުރު ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އީޔޫގެ 27 ގައުމުން އެއްބަސްވެފައިވާކަމަށެވެ. ހަނގުރާމަ ފެށުނުފަހުން ޔޫކްރެއިންއަށް ޖުމުލަ 1.63 ބިލިޔަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އަގުހުރި ހަތިޔާރު އީޔޫއިން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ އެއީ ބޮޑު އަދަދެއް ކަމަށް ހީވި ނަމަވެސް އެ އަދަދަކީ، ރަޝިޔާއިން ތެލާއި ގޭސް ގަންނަން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އީޔޫއިން ހޭދަކުރާ އަދަދު ކަމަށެވެ.

ޔޫކްރެއިންއަށް ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ޔޫރަޕްގައި ސުލްހަ ގާއިމުކުރުމަށް އުފައްދާފައިވާ ފަންޑަކުންނެވެ. ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންއާއި ނޭޓޯގެ އިތުރުން އެމެރިކާއިންވެސްވަނީ އެއް ބިލިޔަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ޒަމާނީ ހަތިޔާރު ޔޫކްރެއިންއަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް