ކ. މާލެ
|
6 އޭޕްރިލް 2022 | ބުދަ 20:29
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލްގައި މިއަދު ދެޓީމް ވާދަކުރަނީ
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލްގައި މިއަދު ދެޓީމް ވާދަކުރަނީ
ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވާ
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވާ: ދެވަނަ މެޗުންވެސް މޮޅުވީ އެއަޕޯރޓް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބް
 
ފުރަތަމަ މެޗުން މޮޅުވީ ގަލޮޅު ކަންމަތި ބަނަފްސާ

ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލްގައި އެއަޕޯރޓް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބުން ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗުވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. އެއަޕޯރޓް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބް ދެވަނަ މެޗު ހަނިގޮތަކަށް ކާމިޔާބުކުރީ އެވިއާ މޯލްޑިވްސްއާ ވާދަކޮށް 1 ވިކެޓުންނެވެ.

މެޗުގައި އެވިއާ މޯލްޑިވްސް ކުޅެން އަރާ 8 އޯވަރު ހަމަވިއިރު 8 ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ހެދުނީ 128 ލަނޑެވެ. އެއަޕޯރޓް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބުން މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 8 ވަނަ އޯވަރުގައި 7 ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން 130 ލަނޑު ހަދައިގެންނެެވެ.

Advertisement

މިއަދު ދެން މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ ގަލޮޅު ކަންމަތި ބަނަފްސާއެވެ. އެޓީމްގެ ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ މެރީ ކޯނާއާއި ވާދަކޮށް 28 ލަނޑުންނެވެ. މެޗުގައި ގަލޮޅު ކަންމަތި ބަނަފްސާ ކުޅެންއަރާ 8 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި 7 ކުޅުންތެރިން ނުބައިވިއިރު 143 ލަނޑު ހެދިއެވެ. މެރީ ކޯނާއިން 8 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި 3 ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ހެދުނީ 115 ލަނޑެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް