ކ. މާލެ
|
4 އޭޕްރިލް 2022 | ހޯމަ 07:11
ސެވިއްޔާ ކޮޅަށް ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ޕެޑްރީ އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
ސެވިއްޔާ ކޮޅަށް ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ޕެޑްރީ އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
ލަލީގާ
ސްޕެނިޝް ލީގު
ސެވިއްޔާ ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާއިން ދެވަނައަށް
މެޗުން ބަލިވުމުން ސެވިއްޔާ ވަނީ ހަތަރު ވަނައަށް ވެއްޓިފައި
ބާސެލޯނާ މޮޅުވީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން

ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ދެވަނައިގައި އޮތް ސެވިއްޔާ ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާއިން ތާވަލުގެ ދެވަނައަށް ޖެހިލައިފިއެވެ.

ބާސެލޯނާގެ ދަނޑުގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މި މެޗު އެޓީމުން ކާމިޔާބުކުރީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މި މެޗަށް ނިކުން އިރު 57 ޕޮއިންޓާއެކު ސެވިއްޔާ އޮތީ ތާވަލުގެ ދެވަނައިގައެވެ. ބާސެލޯނާ ތިން ވަނައިގައި އޮތީ 54 ޕޮއިންޓު ލިބިގެންނެވެ. މި މެޗުން މޮޅުވުމާއެކު ބާސެލޯނާއަށް ދެވނަ ލިބެނީ ފައިދާ ގޯލުގެ ތަފާތުންނެވެ. އާދީއްތަ ދުވަހު ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެ 57 ޕޮއިންޓާއެކު ގޯލުގެ ތަފާތުން ތިންވަނަ ހޯދީ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުންނެވެ. މި މެޗުން ބަލިވުމާއެކު ސެވިއްޔާއަށް ހަތަރުވަނަ ލިބެނީ ފައިދާ ގޯލުގެ ތަފާތުން އެޓްލެޓިކޯ މަތީގައި އޮތުމުންނެވެ.

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ދެޓީމަށްވެސް މާ ގިނަ އެޓޭކްތަކެއް ނުކުރެވެއެވެ. ނަމަވެސް ސެވިއްޔާގެ އެންތޮނީ މާޝިއަލް ބާސެލޯނާގެ އޭރިއާ ތެރެއަށް ނެގި ހުރަހެއް އަރައުހޯގެ އަތުގައި ޖެހުމުން އެޓީމުން ޕެނަލްޓީއަކަށް އެޕީލްކުރިއެވެ. އެކަމަކު ރެފްރީ ނިންމީ އެއީ ޕެނަލްޓީއެއް ނޫން ކަމަށެވެ. ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުނީ އެއްވެސް ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ނުޖެހިއެވެ.

ދެވަނަ ހާފުގައި ބާސެލޯނާއިން މެޗު ޑޮމިނޭޓް ކޮށްގެން ކުޅުނުއިރު، އެޓީމުން ލީޑު ނެގީ މެޗުގެ 72 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ. މިއީ ސެވިއްޔާގެ ދެޑިފެންޑަރުން ކައިރިން ނައްޓާލުމަށްފަހު ގޯލުގެ ތިރީ ކަނަށް ފޮނުވާލައިގެން ޕެޑްރީ ކާމިޔާބު ކޮށްދިން ހިތްގައިމު ލަނޑެކެވެ.

އޭގެ ފަހުންވެސް ލަނޑު ޖެހުމަށް ބާސެލޯނާއަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ލިބުނެވެ. ނަމަވެސް ސެވިއްޔާއިން ވަނީ ބައިކޮޅަށް އިތުރު ލަނޑެއް ވަނަނުދީ ހިފަހައްޓާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 13 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް