ކ. މާލެ
|
4 އޭޕްރިލް 2022 | ހޯމަ 07:29
ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަ އާއި ނަމާލް ރާޖަޕަކްސަ
ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަ އާއި ނަމާލް ރާޖަޕަކްސަ
ޓްވިޓަރ
ނަމާލް ރާޖަޕަކްސަ
ނަމާލް ރާޖަޕަކްސަ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
ނަމާލް ރާޖަޕަކްސަ އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާކަން އިއުލާންކުރައްވާ ޓުވީޓެއް ކުރެއްވި

ސްރީލަންކާގެ ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ނަމާލް ރާޖަޕަކްސަ އޭނާ ހަވާލުވެ ހުންނެވި ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ މަގާމަކުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ.

ނަމާލް ރާޖަޕަކްސަ ވަނީ އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާކަން އިއުލާންކުރައްވާ ޓުވީޓެއް ވެސް ކުރައްވާފައެވެ. މި ޓުވީޓުގައި ވަނީ މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާކަން ރައީސްގެ ސެކްޓްރީއަށް އަންގަވާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ހަމަޖެހުމާއި ލަންކާ ސަރުކާރަށް ވެސް ހަމަޖެހުން ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ނަމާލް ރާޖަޕަކްސައަކީ ލަންކާގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިޖިޓަލް ޓެކްނޮލެޖީ އެންޑް އެންޓަޕްރައިސް ޑެވެލޮޕްމެންޓުގެ މިނިސްޓަރު ވެސް މެއެވެ.

ނަމާލް އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާއިރު ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަ މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވާނެކަމުގެ އަޑުތަކެއް ވެސް ފެތުރިގެން ދިޔައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެވާހަކަތަކަކީ ދޮގެއްކަމަށް ބޮޑުވަޒީރުގެ މީޑިޔާ ސެކެޓްރީ ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ.

އެގޮތުން ލަންކާގެ ނޫހެއް ކަމަށްވާ ނިއުސްފަސްޓް އިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުން ބޮޑުވަޒީރު ރާޖަޕަކްސަ މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވަނީ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކާއި ގުޅިގެން އެނޫހުން ސުވާލުކުރުމުން ބޮޑުވަޒީރުގެ މީޑިޔާ ސެކެޓްރީ ވަނީ އެކަން ސީދާ އެނޫހަށް ދޮގުކުރައްވާފައެވެ.

ނަމަވެސް ބޭރުގެ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ކުރިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުން ބޮޑުވަޒީރު މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސާ ވަނީ އިސްތިއުފާގެ ސިޓީ ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ. އަދި މިއީ ސްރީލަންކާގެ ސިޔާސީ މަސްރަހަށް ހަމަޖެހުން ގެނެސް ސިޔާސީ ޕާޓިތަކާއި ސަރުކާރާއި ދެމެދު އުފެދިފައިވަ ނުތަނަވަސްކަން ނައްތާލައި ގައުމު ވެއްޓިފައި އޮތް އަދަވަޅުން އަރައިގަންނަން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ބޮޑުވަޒީރު ނިންމެވި ނިންމެވުމެއް ކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ލަންކާގެ އިގުތިސާދީ ހާލަތު ގޯސްވެ އެގައުމުގެ ބޭރު ފައިސާ ރިޒާވް އެއްކޮށް ހުސްވެފައިވާއިރު، އެގައުމަށް ވަނީ ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައެވެ. ކާބޯތަކެއްޗާއި، ބޭހާއި، ގޭސް އަދި ތެލުގެ އަގު އިންތިހާއަށް މައްޗަށް އަރާފައިވާއިރު، އާންމުންގެ ނުރުހުން ވަނީ ސަރުކާރަށް އަމާޒުވެފައެވެ.

މުޅި ގައުމުގެ މަސްރަހު ހަލަބޮލިވެފައިވާއިރު، ލަންކާ ސަރުކާރުން ވަނީ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ކާފިއުވެސް އިއުލާނުކޮށްފައެވެ. އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ މެމްބަރުންނާއި އާންމުންގެ ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ މަގުތަކަށް ނުކުމެ ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލާ މުޒާހަރާ ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 13 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް