ކ. މާލެ
|
1 އޭޕްރިލް 2022 | ހުކުރު 22:07
އިސްލާމީ ބައެއް ގައުމުތަކަށް ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަކީ އެޕްރީލް މަހުގެ 3ވަނަ ދުވަސް
އިސްލާމީ ބައެއް ގައުމުތަކަށް ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަކީ އެޕްރީލް މަހުގެ 3ވަނަ ދުވަސް
ރާއްޖެއެމްވީ
ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް
ރާއްޖެއަށް މާދަމާއަކީ ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް
 
އެޕްރީލް މަހުގެ 2ވަނަ ދުވަހަކީ 1443ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ 1ވަނަ ދުވަސް
 
ހުކުރު ދުވަހުގެ އިރު އޮއްސުމުގެ ފަހުން ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ހަނދު ފެނިފައިވޭ
 
މިކަން އިއުލާން ކުރެއްވީ، އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި މިރޭ ބޭއްވި ހަނދު ސާބިތު ކުރުމުގެ ޖަލްސާއަށްފަހު

ރާއްޖެއަށް މާދަމާއަކީ ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް ކަމުގައި ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅައިފިއެވެ.

މިކަން އިއުލާން ކުރައްވަމުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ.އަހުމަދު ޒާހިރު ވިދަޅުވީ، ހުކުރު ދުވަހުގެ އިރު އޮއްސުމުގެ ފަހުން ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރަށްރަށާއި، އިސްލާމީ ބައެއް ގައުމުތަކަށް ހަނދު ފެނިފައިވާތީ އެޕްރީލް މަހުގެ 2ވަނަ ދުވަހަކީ 1443ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ 1ވަނަ ދުވަސް ކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިކަން އިއުލާން ކުރެއްވީ، އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި ހަނދު ސާބިތު ކުރުމުގެ ޖަލްސާއަށްފަހުގައެވެ.

ރޭގެ ޖަލްސާގައި މިނިސްޓަރ ވަނީ އަޅުކަމަށް ފަރުވާތެރިވުމަަށް ނަސޭހަތްތެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ. އަދި އިސްލާމީ އުއްމަތަށް މި މަހަކީ ބަރަކާތްތެރި މަހެއް ކަމުގައި ލެއްވުން އެދި ދުއާ ކުރެއްވިއެވެ.

ސައުދީ އަރަބިއާއަށް ރަމަޟާން މަހުގެ ހަނދު ފެނުމާއި ގުޅިގެން، ހޮނިހިރު ދުވަހަކީ ރޯދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް ކަމުގައި އެގައުމުގައިވެސް ވަނީ އިއުލާން ކޮށްފައެވެ.

ސައުދީ އަރަބިއާއިން އެޕްރީލް މަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހަކީ، ރޯދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސްކަމުގައި ނިންމާފައިވާއިރު، މެލޭޝިއާއި އިންޑޮނޭޝިއާ، ޕާކިސްތާންގެ އިތުރުން ދުނިޔޭގެ އެހެން ބައެއް ގައުމުތަކުންވަނީ، މިއަހަރުގެ ރޯދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަކީ އަންނަ އާދީއަތް ދުވަސްކަމުގައި އިއުލާން ކޮށްފައެވެ.

މިއަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަކީ އެޕްރިލްމަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަސްކަމުގައި މިހާރު އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި، ބުރޫނާއީއާއި، ސިންގަޕޯރއާއި، އަދި ޖަޕާން ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް