ކ. މާލެ
|
30 މާރޗް 2022 | ބުދަ 08:14
މުލާގެ ލަނޑަށްފަހު ޖަރމަނީން އުފާފާޅުކުރަނީ: ފޮޓޯ-ޖަރމަނީ ނެޝަނަލް ޓީމް
މުލާގެ ލަނޑަށްފަހު ޖަރމަނީން އުފާފާޅުކުރަނީ: ފޮޓޯ-ޖަރމަނީ ނެޝަނަލް ޓީމް
ޖަރމަނީ ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަން
ޖަރމަނީގެ މޮޅުވުމުގެ ސިލްސިލާއަށް ނިމުން
ޖަރމަނީގެ މޮޅުވުމުގެ ސިލްސިލާއަށް ނެދަލެންޑްސްއިން ނިމުން ގެނެސްފި
 
މެޗު ނިމުނީ 1-1 ން އެއްވަރުވެގެން

ޖަރމަނީން ދަމަހައްޓަމުން އައި މޮޅުވުމުގެ ސިލްސިލާއަށް ނެދަލެންޑްސްއިން ނިމުން ގެނެސްފިއެވެ.

މެޗަށްފަހު ޖަރމަނީގެ މޮޅުވުމުގެ ސިލްސިލާއަށް ނިމުން އައީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ މެޗުގައި ރޭ ނެދަލެންޑްސްއާއި އެއްވަރުވުމުންނެވެ. ނެދަލެންޑްސްގައި ކުޅުނު މެޗު އެއްވަރުވީ 1-1 ނެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފްގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ކުރި ހޯދީ ޖަރމަނީންނެވެ. އެޓީމްގެ ލަނޑު ޖެހީ މުލާއެވެ. މިއީ މުލާ ޤައުމީ ޓީމަށް ކުޅުނު 112 ވަނަ މެޗެވެ. ނެދަލެންޑްސްއަސް ދެވަނަ ހާފްގައި ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދިނީ ބާގްވިންއެވެ. އޭނާ ލަނޑުޖެހީ ބަދަލުކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ނިކުމެއެވެ.

Advertisement

މިމެޗާއެކު ކޯޗު ހަންސީ ފްލިކްއާއެކު ޖަރމަނީން ދަމަހައްޓަމުން އައި މޮޅުވުމުގެ ސިލްސިލާ ނިމުނީއެވެ. އެކަމަކު ފްލިކްއާއެކު ޖަރމަނީ އަދި ބައްޔެއް ނުވެއެވެ. ފްލިކް ޖަރމަނީއާއި ހަވާލުވީ އެންމެފަހުން ޔޫރަޕިއަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ދެވަނަ ބުރުން ޖަރމަނީ ކެޓި ހިސާބުންނެވެ. ޔޫރޯއަށްފަހު ނެދަލެންޑްސްވެސް އަދި ބައްޔެއް ނުވެއެވެ. އެމީހުން ވަނީ ބަލުނުވެ 9 މެޗު ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
67%
0%
0%
0%
33%
0%
ކޮމެންޓް