ކ. މާލެ
|
29 މާރޗް 2022 | އަންގާރަ 14:04
ނ. މާޅެންދޫ، ވައިޓް ހައުސް، އަހުމަދު މިރުޒާ އިބްރާހިމް
ނ. މާޅެންދޫ، ވައިޓް ހައުސް، އަހުމަދު މިރުޒާ އިބްރާހިމް
ގޫގުލް
މިރުޒާގެ މަރުގެ މައްސަލަ
މަރަން ޙުކުމް ކޮށްފައިވާ ނަޒީފަށް މިރުޒާގެ ވާރިސުން މައާފް ދީފި
 
މިރުޒާގެ ބައްޕަ ބުނެފައިވަނީ އެގޮތަށް ނިންމީ އިލްމުވެރިންގެ ލަފާވެސް ހޯދާފައި ކަމަށާއި، ނަޒީފް މާފަށް އެދުނުކަންވެސް ހިއްސާކޮށްފައި
 
މިރުޒާ މަރުވީ 2011 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް 14 ވަނަ ދުވަހު
 
މިރުޒާ އަށް ލަކުނޑިބުރިންނާއި ދަގަނޑު ހޮޅިތަކަކުން ހަމަލާދިނީ 2011 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް 11 ވަނަ ދުވަހު

ނ. މާޅެންދޫ، ވައިޓް ހައުސް، އަހުމަދު މިރުޒާ އިބްރާހިމް މަރާލި މައްސަލައިގެ ކުށް ސާބިތުވެފައިވާ ޏ. ފުވައްމުލަކު، ޒާވިޔާ، އަބްދުﷲ ނަޒީފަށް މިރުޒާގެ ވާރިސުން މައާފް ދީފިއެވެ.

މިރުޒާގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ދެ މީހަކު މެރުމަށް ވަނީ ޙުކުމްކޮށްފައެވެ. އެއީ ނަޒީފުގެ އިތުރުން، ވ. ފަޒީލާމަންޒިލް، މުހައްމަދު ޝިފާއުއެވެ.

މިރުޒާ އަށް ލަކުނޑިބުރިންނާއި ދަގަނޑު ހޮޅިތަކަކުން ހަމަލާދިނީ 2011 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް 11 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. ވިލިމާލޭ ޕާކް ސަރަހައްދުގައި ހިނގި އެ މާރާމާރީގައި ލިބުނު އަނިޔާތަކާއި ގުޅިގެން، މިރުޒާގެ ސިކުނޑި މަރުވިއިރު، އައިޖީއެމްއެޗްގެ ވެންޓިލޭޓަރެއްގައި ބާއްވާފައި އޮއްވާ މިރުޒާ މަރުވީ 2011 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް 14 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

މިރުޒާ މަރާލިކަން ނަޒީފާއި ޝިފާއުގެ މައްޗަށް ގާނޫނު އަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ 'އ' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ ވާރިސުންގެ ބަހާއެކު، އެ ދެ މީހުންގެ މައްޗަށް މަރުގެ ހުކުމް އިއްވާފަ އެވެ. އެއީ 4 އޭޕްރީލް 2017 ގައެވެ. އެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރުމުން ނަޒީފުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް ހައިކޯޓުން ދެމެހެއްޓީއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި އަންގާރަ ދުވަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ކުރިއަށްދިޔަ އަޑުއެހުމަކީ މިރުޒާގެ ވާރިސުންގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާފައިވާ ސިޓީއަކާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި އަޑުއެހުމެކެވެ. އެ ސިޓީގައި ނަޒީފަށް މާފު ކުރިކަމަށް މިރުޒާގެ ބައްޕަ ބުނެފައިވާތީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ އޭނާގެ ހުރިހާ ވާރިސުން ކޯޓަށް ހާޒިރު ކޮށްފައެވެ. އެ އެންމެންވެސް ވަނީ ނަޒީފަށް މާފު ކޮށްފައެވެ.

މި އަޑުއެހުމުގައި ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއްސުއޫދު ވަނީ ނަޒީފް މިހާތަނަށްވެސް ދައުވާއަށް އިންކާރު ކުރަމުން އަންނައިރު، އޭނާ އިއުތިރާފުވީތޯ ސުވާލު ކޮށްފައެވެ.

ކޯޓުގައި މިރުޒާގެ ބައްޕަ ވަނީ އެގޮތަށް ނިންމީ އިލްމުވެރިންގެ ލަފާވެސް ހޯދާފައި ކަމަށާއި، ނަޒީފް މާފަށް އެދުނުކަންވެސް ހިއްސާކޮށްފައެވެ. އަދި އޭނާ މާފަށް އެދޭނީ އޭނާ ކުރި ކަމަކަށް ވުމުގައިކަން ޤަބޫލު ކުރެވޭކަމަށް މި އަޑުއެހުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން މިރުޒާގެ ބައްޕަ ބުނިއެވެ.

ނަޒީފުގެ ފަރާތުން ވަނީ މިރުޒާ މަރާލުމުގައި ބައިވެރިވިކަމަށް އެއްބަސްވެ، ނަމަވެސް މިހާރު އޮތް ދައުވާއަށް އިންކާރުކުރާކަމަށް ބުނެފައެވެ. ނަޒީފު މިހާރުވެސް ހުރީ ޖަލުގައެވެ. މި އަޑުއެހުމުގައި ނަޒީފު އާއި އޭނާގެ ވަކީލުން ވަނީ ނަޒީފު މިރުޒާ މަރާލުމުގައި ބައިވެރިވިކަމަށް އެއްބަސްވާކަމަށް ބުނެފައެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެފައިވާ ޤަސްތުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއަށް އޭނާ އިންކާރު ކުރެއެވެ. އެގޮތުން މިރުޒާއަށް ޙަމަލާ ދިނީ އޭނާ ނޫންކަމަށް ނަޒީފު ބުނެއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބައްލަވަނީ ފަނޑިޔާރު މަހާޒް އަލީ ޒާހިރާއި، ފަނޑިޔާރު އަލީ ރަޝީދު ހުސައިންގެ އިތުރުން، ފަނޑިޔާރު އައިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދާއި، ފަނޑިޔާރު ޑރ އަޒްމިރަލްދާ ޒާހިރާއި ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއްސުއޫދެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
14%
17%
21%
17%
28%
3%
ކޮމެންޓް
30 މާރޗް 2022 | ބުދަ 21:31
އިބާ
މިރުޒާގެ އާއިލާިން ތިދިނީ އިތުރު ހިއްވަރެއް އޭނާޔައް އެހެނީ މާދަމާ ނޫންކަމެއް ނޭގެ އެ ދެ ގާތިލުން ދޫކޮއްލާނީ ހަމަ ނިކުމެވޭ އިރައް ނޭގޭ ދެން ކާކު ކަމެއް މަރާލާނީ ދެން މީގެ ހެއްވާ ކަމަކީ ކޯޓް އިން ހުކުން ކުރީމަ ސަރުކާރުން އެހުކުމެއް ތަންފީޒް ކުރާނީ ކޮން ދުވަހަކުންބާ
29 މާރޗް 2022 | އަންގާރަ 23:40
މާޅޮސް
މިރުޒާ ކޯޓުގަ ހުންނަންވީ ސަބަބެއް ޙަބަރު ލިޔުނު މީހާ ބުނެލަދީބަލަ