ކ. މާލެ
|
28 މާރޗް 2022 | ހޯމަ 21:27
ނިޔާވި މުހައްމަދު ރާފިލް
ނިޔާވި މުހައްމަދު ރާފިލް
ރާއްޖެއެމްވީ
ރާފިލްގެ ކުއްލި މަރު
ރާފިލް ޓްރެއިނިންގއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ މެޑިކަލް ޓެސްޓުން ފެއިލްވެފައި ވަނިކޮށް
 
މިމައްސަލަ ކޮމެޓީއަކުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާއިރު، މިއަދާ ހަމައަށް އެއްވެސް އަޕްޑޭޓެއް ނެތް ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނޭ
 
މިގޮތަށް ބައެއް ޒުވާނުންނަށް ފުރުސަތު ހޯދައިދެނީ އެތެރެއިން
 
މެޑިކަލް ޓެސްޓުން ފެއިލްވި ނަމަވެސް ބައެއްފަހަރު ފުރުސަތު ދޭ

އެމްއެންޑީއެފްގެ ޓްރެއިނިންގ އެއްގައި އުޅެނިކޮށް ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވެފައިވާ މުހައްމަދު ރާފިލް ޓްރެއިނިންގއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ މެޑިކަލް ޓެސްޓުން ފެއިލްވެފައި ވަނިކޮށް ކަމަށް ރާއްޖެއެމްވީއަށް ކަށަވަރުވެއްޖެއެވެ.

އިތުބާރު ހުރި ފަރާތަކުން ރާއްޖެއެމްވީއަށް ވިދާޅުވީ ރާފިލް މާފިލާފުއްޓަށް ޓްރެއިނިންއަށް ގެންދިޔައީ ކޮން އުސޫލަކުންކަން ނޭނގޭ ކަމަށާއި، ރާފިލް ހެދި މެޑިކަލް ޓެސްޓުން ފެއިލްވެފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަން ނުޖެހުމަށް ޝަރުތުކޮށް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވީ ސިފައިންގެ ޓްރެއިނިންއަށް ގެންދާ ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން މެޑިކަލް ޓެސްޓުން ފެއިލްވާ ޒުވާނުންނަށް މަދުން ނަމަވެސް ޓްރެއިނިންއަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ދޭ ކަމަށެވެ. މިއީ އެތެރެއިން ކުރާ ކަމެއް ކަމަށާއި، އެމީހުން ޓްރެއިނިންގ ފުރިހަމަކޮށް ސިފައިންގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. މިއީ އަބަދުވެސް ހިނގަމުންދާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އެބޭފުޅާ ތުހުމަތުކޮށްފައިވާއިރު، މިމައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށްފިނަމަ ސާބިތުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ރާފިލްގެ ބައްޕަ އަހްމަދު ރަބީލު ބުނީ ރާފިލް ސިފައިންގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ހެދި އެއްވެސް ޓެސްޓަކުން ފެއިލްވި ކަން އަންގާފައިނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި ސިފައިންގެ ރެކްރޫޓުގައި އުޅެފައިވަނީ ފާސްވިކަން އެންގުމުން ކަމަށް އޭނާގެ ބައްޕަ ބުންޏެވެ. މިހާދިސާ ހިނގާދިޔަ ގޮތުގެ ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނިކަމުގައި ވިޔަސް މިއަދާ ހަމައަށް އައިލާއަށް މިކަމާއި ބެހޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ހިއްސާކޮށްފައިނުވެއެވެ. އަދި ރާފިލްގެ މަރާގުޅޭ ރިޕޯޓާއި، ނިޔާވި ދުވަހު ކަން ހިނގާ ދިޔަ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ވެސް ހިއްސާކޮށްފައިނުވާ އިރު މިއީ ކަންބޮޑުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ރާފިލްގެ ބައްޕަ ބުންޏެވެ.

މިހާދިސާއާ ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފައިވަނީ މެޑިކަލް ޓެސްޓުން ފެއިލްވެފައިވާނަމަ ޓްރެއިނިންގއަށް ނުގެންދާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ރާފިލްގެ ކޭސްގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް ނޭނގޭ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފްގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިމައްސަލަ ޚާއްސަ ކޮމެޓީއަކުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނި ނަމަވެސް މިއަދާ ހަމައަށް އެއްވެސް އަޕްޑޭޓެއް ނެތް ކަމަށް އޮފިޝަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޓްރެއިނިންއަށް ރާފިލް މާފިލާފުއްޓަށް ފުރާފައިވަނީ 5 މާޗް 2022 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. ފުރިއިރު ހުރީ ވަރަށް ގަދައަށް ހުންވެސް އައިސްފައެވެ. ހުން ގަދަވެވުމާއެކު ރާފިލް އާ ހަވާލުވެހުރި އެމްއެންޑީއެފްގެ ބޭފުޅާއަށް ގުޅާ މެސެޖްކޮށްފައިވެއެވެ. މާޗް މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު މާފިލާފުށީގައި ހުރިއިރު މާޗް މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު ހާލު ސީރިއަސްވުމާއި ގުޅިގެން ޅ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައެވެ. ގެންދިޔައިރު ވެސް ނިޔާވެފައިވާ ކަމަށް އެހޮސްޕިޓަލުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. ރާފިލް ނިޔާވެފައިވަނި 7 މާޗް 2022 ގައެވެ.

ރާފިލްގެ މަރާއި ގުޅިގެން އެ އާއިލާއިން ވެސް އެމްއެންޑީއެފްއަށް ގިނަ ތުހުމަތުތަކެއް ކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
16%
9%
31%
26%
13%
5%
ކޮމެންޓް
29 މާރޗް 2022 | އަންގާރަ 15:36
ނިއުނާ
ނުފޫޒުން ކަންކޏް ކުރީމަ ތާހިރެއްނު ވީގޮތް.
29 މާރޗް 2022 | އަންގާރަ 08:58
Ahmed
ތިޔޮތީ ގޯސްވެފަ އެއްނު