ކ. މާލެ
|
27 މާރޗް 2022 | އާދީއްތަ 23:37
ރަޝިއާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތަކުގައި ހަލާކުވެފައިވާ އިމާރާތެއް
ރަޝިއާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތަކުގައި ހަލާކުވެފައިވާ އިމާރާތެއް
ރޮއިޓާސް
ރަޝިޔާ - ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށްފަހު ރަޝިޔާ ސިފައިން ޔޫކްރެއިނުން ފޭބުމުން، ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އުވާލާނެކަމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުން ބުނެފި
 
ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި، ރަޝިޔާއާއެކު ކުރާ ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތައް ހުއްޓާލުން ހިމެނޭ
 
ރަޝިޔާއިން ކެމިކަލް ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްފިނަމަ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅާނެ

ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށްފަހު ރަޝިޔާ ސިފައިން ޔޫކްރެއިނުން ފޭބުމުން, ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އުވާލުމަށް ތައްޔާރަށް އޮތްކަމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުން ބުނެފިއެވެ.

ރަޝިޔާއާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާ, ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން, އިނގިރޭސިވިލާތް، އޮސްޓްރޭލިއާ، ކެނެޑާ އަދި ޖަޕާނުން ވަނީ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އެ ގައުމުތަކުން ރަޝިޔާއަށް ކުރަމުންދާ ވައިގެ ދަތުރުތައް ހުއްޓާލުމާއި, އެ ގައުމުތަކުގައި ހުރި ރަޝިޔާގެ މުދަލާއި ފައިސާ ހިފެހެއްޓުމާއި, ރަޝިޔާއާއެކު ކުރާ ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތައް ހުއްޓާލުން ހިމެނެއެވެ. އަދި ރަޝިޔާ ނޫން އެހެން ގައުމުތަކުން ތެޔޮ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްވެސް އެގައުމުތަކުންވަނީ ފަށާފައެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުން ބުނީ، ރަޝިޔާއާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އުވާލެވޭނެ ގޮތަކީ، ޔޫކްރެއިނަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް ހުއްޓާލައި އެ ގައުމުން ރަޝިޔާގެސިފައިން ފޭބުންކަމަށެވެ. އަދި ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އުވާލުމުގެ ކުރިން ރަޝިޔާއިން އިތުރު ހަމަލާތަކެއް ނުދޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދޭންޖެހޭނެކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރަޝިޔާއާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެ ގައުމުގެ ރައީސް ވްލަޑްމިއަރ ޕުޓިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެ ގައުމުން އޮތީ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ތައްޔާރަށް ކަމަށެވެ.

ރަޝިޔާއިން ކެމިކަލް ހަތިޔާރު ބޭނުން ކޮށްފި ނަމަ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް އެމެރިކާއާ ނޭޓޯގެ ގައުމު ތަކުންވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
50%
0%
50%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް