ކ. މާލެ
|
26 މާރޗް 2022 | ހޮނިހިރު 13:50
ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ޔޮއާން ލަޕޯޓާ
ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ޔޮއާން ލަޕޯޓާ
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ބާސެލޯނާއަށް އިތުރު ކުޅުންޔެރިން ހޯދުން
ވަކި ކުޅުންތެރިއަކަށްވުރެ ބާސާއަށް މުޅި ޓީމު މުހިންމު: ލަޕޯޓާ
 
މިފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާގައި އެންމެ ކުޅުންތެރިއެއް ގަތުމަށް ބޮޑު ޚަރަދެއް ނުކުރާނެ

ވަކި ކުޅުންތެރިއަކަށްވުރެ ބާސެލޯނާ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅުން މުހިންމުކަމަށް އެކްލަބުގެ ރައީސް ޔޮއާން ލަޕޯޓާ ބުނެފިއެވެ.

ލަޕޯޓާ ބުނީ ޓީމުގެ ސްޕޯޓިންގ މެނޭޖުމެންޓުން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ ޓީމުގެ ހުރިހާ ޑިޕާޓްމެންޓެއް ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި ވަކި ކުޅުންތެރިއެއް ޕްރޮމޯޓްކޮށް، ޓީމަށްވުރެ ބޮޑުކޮށް ދެއްކުމަށް މަސައްކަތް ނުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ބާސާއަށް މާލީ ގޮތުން ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނައިރު، ޓީމަށް މާލީގޮތުން ގެއްލުންވާ ގޮތަށް މިފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓުގައި އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރާނެކަމަށް ލަޕޯޓާ ބުނެފައިވެއެވެ. މިފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓުގައި އާލިން ހާލަންޑް ބާސާއަށް ގެންދިއުމަށް އެޓީމުން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނައިރު، ޕީއެސްޖީގެ ޒުވާން ތަރި ކީލިއަން އެމްބާޕޭ ގަތުމުގެ ރޭހުގައި ބާސާ ވަނީ ރެއާލް އާއި ވާދަކުރަން ފަށާފައެވެ.

ލަޕޯޓާ ބުނީ ވަކި ކުޅުންތެރިއަކާއި ގުޅެގޮތުން ސީދާ ވާހަކަ ދައްކަން ބޭނުން ނުވާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެންމެ ކުޅުންތެރިއެއް ގަތުމަށް ކްލަބުގެ ބަޖެޓު އެއްކޮށް ހޭދަ ނުކުރާނެކަމަށެވެ. އަދި ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ބާސާއަށް ކުޅެން ބޭނުންވާކަން ލަޕޯޓާ ފާހަގަކުރިއެވެ. ނަމަވެސް ކްލަބުގެ ހާލަތަށް ރިއާޔަތްކޮށް، ކުޑަ މުސާރައެއްގައި އެކުޅުންތެރިން ޓީމަށް ކުޅެން ޖެހޭނެކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް