ކ. މާލެ
|
25 މާރޗް 2022 | ހުކުރު 19:05
ރައީސް ސާލިހު ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް ވަޑައިގަތުމުން އެމަނިކުފާނަށް އާންމުން މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ
ރައީސް ސާލިހު ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް ވަޑައިގަތުމުން އެމަނިކުފާނަށް އާންމުން މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް ވަޑައިގަތުން
ރައީސަކަށް މީގެކުރިން ދަންނަވާފައި ނުވާވަރުގެ މަރުހަބާއެއް ފުވައްމުލައް ސިޓީން ރައީސް ސާލިހަށް
 
އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށްޓަކައި އާންމު ރައްޔިތުން ވަނީ މުޅި އެއާރޕޯޓް ފުރާލާފައި

އެއްވެސް ރައީސަކަށް މީގެ ކުރިން ދަންނަވާފައި ނުވާވަރުގެ މަރުހަބާއެއް ފުވައްމުލައް ސިޓީން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހަށް ދަންނަވައިފިއެވެ.

އެމަނިކުފާނު ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް ވަޑައިގެންފައިވާއިރު އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށްޓަކައި އާންމު ރައްޔިތުން ވަނީ މުޅި އެއާރޕޯޓް ފުރާލާފައެވެ. އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމުގެ ހަރަކާތަށް އެކަނިވެސް ގާތްގަނޑަކަށް 30 މިނެޓް ހޭދަވިއިރު ރައީސް ވަޑައިގަންނަވާތީ އެރަށު ރައްޔިތުންވަނީ މުޅި ރަށް ޒީނަތްތެރިކޮށްފައެވެ. އަދި ގިނަ އަދަދެއްގެ އާންމުން ވަނީ ރައީސާއެކު ފޮޓޯ ނަގާފައެވެ.

ރައީސްގެ މިދަތުރުފުޅުގައި ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީ އާއި ބައްދަލުކުރައްވާނެއެވެ. މީގެއިތުރުން ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ހޮސްޕިޓަލަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ، ހޮސްޕިޓަލުގެ ހާލަތު ބައްލަވާލައްވާނެއެވެ.

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ގޮތާއި ގިރާ ސަރަހައްދުގެ އިތުރުން ބަނދަރުގެ ސަރަހައްދު ބައްލަވާލެއްވުމަށް ވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި މިވަގުތު ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށްދާ ގޮތަށް ބަލާއިރު 4 މަޝްރޫއެއް ނިމިފައިވާއިރު 8 މަޝްރޫއެއްގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރިއަށެވެ. އަދި 3 މަޝްރޫއެއް ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައިވާއިރު 4 މަޝްރޫއެއް ވަނީ ޓެންޑަރކޮށްފައެވެ. މީގެއިތުރުން 2 މަޝްރޫއެއް ވަނީ އެވޯޑްކޮށްފައެވެ.

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ނިމިފައިވާ ހަތަރު މަޝްރޫއަކީ އެމްޖޭއެމް ސްކޫލްގެ މަލްޓިޕާރޕަސް ހޯލް ހެދުމާއި ހޮސްޕިޓަލް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމާއި އައުޓްޑޯރ ޖިމް ޤާއިމުކުރުމުގެ އިތުރުން ފްލެޓް ސަރަހައްދުގެ ލޭންޑްސްކޭޕް އަދި ފެންސްގެ މަޝްރޫއުއެވެ.

ރައީސްގެ މިދަތުރުފުޅުގައި އައްޑޫސިޓީއަށް ވެސް ވަޑައިގަތުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މާރޗް 25 އިން 28 ރައީސް ފުވައްމުލަކާއި އައްޑޫސިޓީއަށް ކުރައްވާ މިދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު އެނބުރި މާލެ ވަޑައިގަންނަވާނީ 28 ވަނަ ދުވަހުކަމަށްވެސް ރައީސް އޮފީހުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
14%
29%
0%
14%
14%
29%
ކޮމެންޓް