ކ. މާލެ
|
25 މާރޗް 2022 | ހުކުރު 18:38
ޕެޓްރޯލް އޮފިސީ ސެލެބްރިޓީ ރޭހުގެ ޓްރެއިލަރުގެ ބައެއް މަންޒަރުތައް
ޕެޓްރޯލް އޮފިސީ ސެލެބްރިޓީ ރޭހުގެ ޓްރެއިލަރުގެ ބައެއް މަންޒަރުތައް
ރާއްޖެއެމްވީ
ޕެޓްރޯލް އޮފިސީ ސެލެބްރިޓީ ރޭސް
ޕެޓްރޯލް އޮފިސީ ސެލެބްރިޓީ ރޭހުގެ ބައެއް މަންޒަރުތައް ދައްކުވައިދޭ ޓްރެއިލަރެއް
 
ޖުމުލަ 11 ފަންނާނުން ސެލެބްރިޓީ ރޭހުގެ ދެވަނަ ސީޒަންގައި ބައިވެރިވޭ

މިދިޔަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހަށް ޚާއްސަކޮށް ރާއްޖެޓީވީން ގެނެސްދިން ރިއަލިޓީ ޝޯވ "ސެލެބްރިޓީ ރޭސް" ވަނީ އާންމުންގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ފަހުން ގެނެސްދިން ޝޯވ ތިންލައްކައަށްވުރެން ގިނަ މީހުން ވަނީ ބަލާފައެވެ. 

މިއަހަރުވެސް މިޝޯވގެ ދެވަނަ ސީޒަން ގެނެސްދިނުމަށް ރާއްޖެޓީވީން ދަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. އެގޮތުން ސެލެބްރިޓީ ރޭހަކީ ރިއަލިޓީ ޝޯވއަކަށްވާއިރު ޕެޓްރޯލް އޮފިސީ ސެލެބްރިޓީ ރޭހުގެ ދެވަނަ ސީޒަން ވަނީ ލޯންޗުކޮށްފައެވެ. އަދި އޭގެފަހުން ޝޯވގެ ބައިވެރިން ދައްކުވައިދޭ ޓްރެއިލަރެއްވެސް ވަނީ ރިލީޒްކޮށްފައެވެ.

ރާއްޖެޓީވީން އަނެއްކާވެސް މިވަނީ ޝޯވގެ ބައެއް މަންޒަރުތައް ދައްކުވައިދޭ އިތުރު ޓްރެއިލަރެއް ލޯންޗުކޮށްފައެވެ. މި ޓްރެއިލަރުން ބައިވެރިން ބައެއް ތަމްރީނުތައް ފުރިހަމަ ކުރާތަން ފެނިގެންދެއެވެ. އަދި ޓާކްސްތަކަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވެގެން ތިބިއިރު، މޫދުގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ބައެއް ޓާސްކުތައްވެސް ބައިވެރިން ފުރިހަމަ ކުރާތަން ފެނިގެންދެއެވެ.

ސެލެބްރިޓީ ރޭސް ސީޒަން 2

މިއަހަރުގެ ޝޯވގައި ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރިންގެ އިތުރުން، މޮޑެލިންގ ދާއިރާއިން މަޝްހޫރު ފަރާތްތަކާއި، ޓީވީ ޝޯވ ހުށައަޅައިދޭ ފަރާތްތައްވެސް ބައިވެރިވެއެވެ. އެގޮތުން ރިޝްމީ، އައްޒަ، ފުބޫ، ރޯމަން، ދޮނާ، އިފްނާޒް އަދި ފަރީލާގެ އިތުރުން، މޮޑެލިންގ ދާއިރާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ނޫރު އަދި ޓީވީ ޝޯވ ހުށައެޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން ޝަބާ އަދި ސުހާ އާއި، ކޮރިއޯގްރަފީގެ ދާއިރާއިން މަޤްބޫލު ރިޗާރޑު މިފަހަރުގެ ސީޒަންގައި ފެނިގެންދާނެއެވެ.

ސެލެބްރިޓީ ރޭސް ސީޒަން 2

އެމްއެންޑީއެފްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ރާއްޖެޓީވީން އުފައްދާ ރިއަލިޓީ ޝޯވ ޕެޓްރޯލް އޮފިސީ ސެލެބްރިޓީ ރޭސް ސީޒަން 2 ގެ މެއިން ހޯސްޓެއްގެ ގޮތުގައި ފެނިގެންދާނީ ރާއްޖެޓީވީގެ ޕްރޮގްރާމް ހެޑް އަދި ރާއްޖޭގެ މަޤްބޫލު ޕްރެޒެންޓަރެއް ކަމަށްވާ އާމިރު ސަލީމެވެ. އަދި ކޯ ހޯސްޓެއްގެ ގޮތުގައި އެމްއެންޑީއެފްގެ ބޭކަނބަލެއް ކަމަށްވާ ހައްވާ ނަޖްލާ ފެނިގެންދާނެއެވެ. ސެލެބްރިޓީ ރޭހަކީ ސަރވައިވަލް ޝޯއެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ފުރަތަމަ ޝޯއެވެ. މި ޝޯވގެ ފުރަތަމަ ސީޒަން ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ ދ. އަތޮޅުގެ 11 ފަޅު ރަށެއްގައެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ޝޯވ ފަދައިން މިއަހަރުގެ ޝޯއަށް ވެސް އާންމުންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް މިވަނީ ބެލެވިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
20%
0%
10%
20%
40%
10%
ކޮމެންޓް