ކ. މާލެ
|
25 މާރޗް 2022 | ހުކުރު 07:01
ރަޝިޔާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތަކުގައި ޔޫކްރެއިންގެ ސިޓީތައް ދަނީ ހަލާކުވަމުން
ރަޝިޔާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތަކުގައި ޔޫކްރެއިންގެ ސިޓީތައް ދަނީ ހަލާކުވަމުން
ރޮއިޓާސް
ރަޝިޔާ - ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ކެމިކަލް ހަތިޔާރު ބޭނުން ނުކުރުމަށް ނޭޓޯގެ ލީޑަރުން ރަޝިޔާއަށް އިންޒާރު ދީފި
 
ކެމިކަލް ހަތިޔާރު ބޭނުން ކޮށްފިނަމަ، ޕުޓިން ޖަވާބުދާރީ ކުރުވާނެ
 
ކެމިކަލް ހަތިޔާރުގެ ބޭނުން ކޮށްފިނަމަ، އެކަން ވެގެންދާނީ، މިހާތަނަށް ވެފައިވާ ހުރިހާ އެއްބަސްވުންތަކާއި، ކޮންވެންޝަންތަކާވެސް ޚިލާފު ކަމަކަށް

ރަޝިޔާ އާއި ޔޫކުރެއިން ހަނގުރާމައިގައި ކެމިކަލް ހަތިޔާރު ބޭނުން ކޮށްފިނަމަ ނަތީޖާ ގޯސްވާނެކަމުގެ އިންޒާރު، ހުޅަނގާއި ނޭޓޯގެ ލީޑަރުން ރަޝިޔާއަށް ދީފިއެވެ.

ބްރަސަލްސްގައި ކުރިޔަށްދިޔަ ނޭޓޯގެ ލީޑަރުންގެ އިމަރޖެންސީ ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ، ރަޝިޔާއާއި ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައެވެ. އަދި ނޭޓޯގެ ގައުމުތަކުގެ ރައްކާތެރިކަށް އިތުރުކުރުމަށާއި، ހަނގުރާމައިގައި އަމަލީގޮތުން ބައިވެރިނުވެ، އަސްކަރީ ގޮތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ބައްދަލުވުމަށްފަހު ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ލީޑަރުންވަނީ، ކެމިކަލް ހަތިޔާރު ބޭނުން ކޮށްފިނަމަ، ޕުޓިން ޖަވާބުދާރީ ކުރުވާނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ނޭޓޯގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ރަޝިއާއިން ކެމިކަލް އަދި ބައޮލޮޖިކަލް ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްފާނެކަމަށް ބަލައި، ނޭޓޯގެ ގައުމުތަކުން ކެމިކަލް އަދި ބައޮލޮޖިކަލް ހަތިޔާރާއި، ދިފާއީ ވަސީލަތްތައް އިތުރު ކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށެވެ. ރަޝިޔާއިން ޔޫކުރެއިންގައި ކެމިކަލް ހަތިޔާރުގެ ބޭނުން ކޮށްފިނަމަ، އެކަން ވެގެންދާނީ، މިހާތަނަށް ވެފައިވާ ހުރިހާ އެއްބަސްވުންތަކާއި، ކޮންވެންޝަންތަކާވެސް ޚިލާފު ކަމަށާއި އެކަން ނުކުރުމަށް ލީޑަރުންވަނީ އިންޒާރު ދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
25%
0%
0%
75%
ކޮމެންޓް