ކ. މާލެ
|
24 މާރޗް 2022 | ބުރާސްފަތި 07:12
ޗައިނާ ސަފީރާއި ހޯމް މިނިސްޓަރުގެ ބައްދަލުކުރެއްވުން
ޗައިނާ ސަފީރާއި ހޯމް މިނިސްޓަރުގެ ބައްދަލުކުރެއްވުން
ޗައިނާ ސަފީރު ވަން ލިޒިން
ހޯމް މިނިސްޓަރާއި ޗައިނާ ސަފީރު މަޝްވަރާކުރެއްވުން
ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި
 
ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާ އާއި ދެމެދު އެކި ދާއިރާތަކުން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށްވެސް ސަފީރު ވިދާޅުވި

ރާއްޖެއާއި ޗައިނާގެ ގާނޫނު ތަންފީޒު ކުރާ އިދާރާތަކުގެ މެދުގައި ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފިއެވެ.

Advertisement

މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދަވާފައިވަނީ ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ އާއި ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ޗައިނާ ސަފީރު ވަން ލިޒިން އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށް ގެންދެވި ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ. ބައްދަލުވުމަށްފަހު ޗައިނާ ސަފީރު ވަނީ ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ޓްވީޓެއް ކުރައްވާފައެވެ.

ޗައިނާ ސަފީރު ވިދާޅުވީ މައިގަނޑު މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދެވީ ދެ ގައުމުގެ ގާނޫނު ތަންފީޒު ކުރާ އިދާރާތަކުގެ މެދުގައި ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާ އާއި ދެމެދު އެކި ދާއިރާތަކުން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށްވެސް ސަފީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއަހަރު މީ ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާ އާއި ދެމެދު ސިޔާސީ ގުޅުން ގާއިމުކުރިތާ 50 އަހަރު ފުރޭ އަހަރަށްވުމާއެކު އެކަން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ޗައިނާގެ ސްޓޭޓް ކައުންސިލަރު އަދި މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް، ވަންގް ޔީ، ވަނީ ރާއްޖެއަށް ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވާފައެވެ. އެދަތުރުފުޅުގައި ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާ އާއި ދެމެދު މުހިންމު ފަސް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް