ކ. މާލެ
|
21 މާރޗް 2022 | ހޯމަ 07:14
ތަފާތު ދެއްކި އޮބާމަޔަންގއާއި ފެރަން ޓޮރޭޒް
ތަފާތު ދެއްކި އޮބާމަޔަންގއާއި ފެރަން ޓޮރޭޒް
ލަލީގާ
ސްޕެނިޝް ލަލީގާ
ރެއާލްގެ ދަނޑުގައި ބާސާއިން ބޮޑު މޮޅެއް، އޮބާމަޔަންގ ތަފާތުދެއްކި!
ބާސެލޯނާ މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 4-0 ން

ބާސެލޯނާ އާއި އެންމެ ފަހުން ގުޅުނު ކުޅުންތެރިން ދެއްކި ތަފާތާއެކު, ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ދަނޑުގައި ބާސެލޯނާއިން ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދަފިއެވެ. ލަލީގާ ތާވަލްގެ އެއްވަނާގައި 9 ޕޮއިންޓްގެ ލީޑަކާއެކު އޮތް ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ މައްޗަށް ބާސެލޯނާއިން ކުރި ހޯދީ 4-0 ނެވެ.

ޒަވީ ހަވާލުވެ ބާސެލޯނާ ހަމަޔަކަށް އަޅުވަން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކުގެ ނަތީޖާ ވަރަށް ބޮޑަށް ފެނުނު މެޗުގެ ތަރިންނަކީ އެންމެފަހުން ޓްރާންސްފަރގައި ބާސެލޯނާ އާއި ގުޅުނު ކުޅުންތެރިންނެވެ. އާސެނަލްއިން ބާކީވުމުން އެޓީމުން ދޫކޮށް ކެޕްޓަން އޮބާމަޔަންގ ކުޅުނު ފުރަތަމަ ކްލެސިކޯ މެޗުގައި ދެ ލަނޑު ޖެހިއެވެ. ފުރަތަމަ ލަނޑާއި ފަހު ލަނޑު ޖެހީ އޭނާއެވެ. މެންޗެސްޓަރ ސިޓީން ބަދަލުވި ފެރަން ޓޮރޭޒްވެސް މެޗުގައި ލަނޑެއް ޖެހިއެވެ. ދެން ލަނޑު ޖެހީ ރޮނާލްޑް އަރައުހޯއެވެ. މީގެއިތުރުންވެސް ބާސާއިން ކުރި އެޓޭކްތަކެއް ރެއާލްގެ ކީޕަރު ކޯޓުއާ މަތަކުރިއެވެ.

ދެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރެއާލްގެ ސަންޓިއާގޯ ބާނަބެއުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ ކްލެސިކޯއިން ބާސެލޯނާ މޮޅުވިއިރު މީގެކުރިން މިދެޓީމް ވާދަކުރި ފަސް މެޗުންވެސް މޮޅުވީ ރެއާލްއެވެ. އަދި ލީގު ތާވަލްގައި ބާސާގެ މައްޗަށް ބޮޑު ލީޑެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް އެއްވަނާގައި އޮތީވެސް ރެއާލްއެވެ. މިމޮޅާއެކު ބަލިނުވެ ބާސެލޯނާ ވަނީ 12 މެޗު ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ.

މެޗަށްފަހު ޒަވީ ބުނީ ލީގު ހޯދޭނެކަން ބުނަން އޭނާއަށް ނޭންގޭ ކަމަށާއި, ފަހަރުގައި އެމީހުން މާ ތަންކޮޅެއް ލަސްވެއްޖެކަމަށެވެ. އެކަމަކު ރެއާލް އަތުން ލިބުނު މޮޅަކީ ބޮޑު މޮޅެއްކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ މުޅި މެޗުގައިވެސް ބާސެލޯނާ ފެނުނީ ރެއާލްއަށްވުރެ ވަރުގަދަކޮށް ކަމަށެވެ.

މެޗުން ބަލިވިޔަސް ރެއާލް އޮތީ ލަލީގާ ތާވަލްގެ އެއްވަނާގައެވެ. އަދި 9 ޕޮއިންޓްގެ ލީޑެއް އެބައޮތެވެ. ބާސެލޯނާ އޮތީ 54 ޕޮއިންޓާއެކު ތިން ވަނާގައެވެ, ރެއާލް އާއި ބާސާ އާއި ދެމެދު 12 ޕޮއިންޓްގެ ފަރަޤެއް އެބައޮތެވެ. ހަތަރު ވަނާގައި އޮތް އެތްލެޓިކޯ މެޑްރިޑާ ބާސެލޯނާ އާއި ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން އެއްވަރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް