ކ. މާލެ
|
20 މާރޗް 2022 | އާދީއްތަ 21:46
ހައިޕަރސޮނިކް މިސައިލް ބޭނުންކޮށްގެން ރަޝިޔާއިން ދެވަނަ ހަމަލާދިނުން
ހައިޕަރސޮނިކް މިސައިލް ބޭނުންކޮށްގެން ރަޝިޔާއިން ދެވަނަ ހަމަލާދިނުން
ރޮއިޓާސް
ހައިޕަރސޮނިކް މިސައިލް
ޔޫކްރެއިނަށް ހަމަލާ ދިނުމުގައި ރަޝިއާއިން އަނެއްކާވެސް ހައިޕަރސޮނިކް މިސައިލް ބޭނުންކޮށްފި
 
މިއީ މި މިސައިލް ބޭނުންކޮށްގެން ހަމަލާދިން ދެވަނަ ފަހަރު
 
ހައިޕަރސޮނިކް މިސައިލް މިހާތަނަށް އުފައްދާފައިވަނީ ރަޝިޔާއާއި ޗައިނާއިން
 
މިއީ ހަނގުރާމައެއްގައި ހައިޕަރސޮނިކް މިސައިލް ބޭނުންކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރު

ޔޫކުރެއިނަށް ހަމަލާ ދިނުމުގައި ރަޝިއާއިން އަނެއްކާވެސް ހައިޕަރސޮނިކް މިސައިލް ބޭނުންކޮށްފިއެވެ.

ރަޝިއާގެ އޮފިޝަލުންނާ ހަވާލާދީ ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުން, ހައިޕަރސޮނިކް މިސައިލް ދެވަނަ ފަހަރަށް ބޭނުން ކޮށްފައިވަނީ ޔޫކުރެއިންގެ ދެކުނުގައިވާ ތެޔޮ ކާރުޚާނާއެއް ހަލާކުކޮށްލުމަށެވެ. މިސައިލް ފޮނުވާލާފައިވަނީ، ހަނގުރަމައިގައި ހަލާކުވާ ވެހިކަލްތައް މަރަމާތުކުރާ ނިޒީން ޕްލާންޓަށް އަމާޒުކޮށް ކަމަށް ރަޝިޔާގެ އޮފިޝަލާ ހަވާލާދީ ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ. މިއީ މި މިސައިލް ބޭނުންކޮށްގެން ހަމަލާދިން ދެވަނަ ފަހަރެވެ.

ރަޝިއާގެ އޮފިޝަލުން ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި، ކިންޒްހާލް މިސައިލް ސިސްޓަމްގެ ބޭނުން ކޮށްގެން 2،000 ކިލޯ މީޓަރު ދުރުގައިވާ ޓާގެޓްތަކަށް ހަމަލާ ދެވޭނެއެވެ. މިއީ، ގަޑިއަކު 6،000 ކިލޯ މީޓަރަށްވުރެ ބާރުމިނުގައި، އަޑަށްވުރެ 10 ގުނަ ބާރުމިނުގައި ދަތުރު ކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ލިބިފައިވާ މިސައިލެކެވެ. ހަމަ މިއާއެކު، އުހުގައި ދަތުރުކޮށް، ޖައްވުގައި ހުއްޓައި، ބިމަށް ތިރިކުުރުމުގެކުރިން މީގެ ސްޕީޑާއި މިސްރާބު ބަދަލު ކޮށްލުމުގެ ގާބިލްކަން ލިބިފައިވެއެވެ.

މިއީ ހަނގުރާމައެއްގައި ހައިޕަރސޮނިކް މިސައިލް ބޭނުންކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރުވެސް މެއެވެ. ރަޝިއާއިން ހައިޕަރ ސޮނިކް މިސައިލް އުފައްދާފައިވާކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ 2018ވަނަ އަަހަރުއެވެ.

ހައިޕަރސޮނިކް މިސައިލް މިހާތަނަށް އުފައްދާފައިވަނީ ރަޝިޔާއާއި ޗައިނާއިންނެވެ. އެމެރިކާއިންވެސް މިހާރުވަނީ މީގެ މިސައިލް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް