ކ. މާލެ
|
11 މާރޗް 2022 | ހުކުރު 22:38
ނަފްތަރު އުފެދޭ އިބާރާތްތަތަކީ މީގެކުރިން މި ޕްލެޓްފޯމުތަކުގައި ބޭނުންކުރުން މަނާ އިބާރަތްތަކެއް
ނަފްތަރު އުފެދޭ އިބާރާތްތަތަކީ މީގެކުރިން މި ޕްލެޓްފޯމުތަކުގައި ބޭނުންކުރުން މަނާ އިބާރަތްތަކެއް
އޭއެފްޕީ/ގެޓީ
ރަޝިޔާ - ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ރަޝިޔާގައި އިންސްޓަގްރާމް ބްލޮކް ކުރުމަށް ނިންމައިފި
 
ފޭސްބުކްއާއި އިންސްޓަގްރާމް ހިންގަމުންދާ މެޓަ ކުންފުނިން، ރަޝިޔާގެ ރައީސް ޕުޓިންއާއި އެގައުމުގެ ސިފައިންނާމެދު ނަފްރަތުގެ މެސެޖްތައް ޕޯސްޓްކުރުން ހުއްދަ

ރަޝިޔާގައި އިންސްޓަގްރާމް ބްލޮކް ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް އެގައުމުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ރަޝިޔާއިން އިންސްޓަގްރާމް ބްލޮކު ކުުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ، ފޭސްބުކްއާއި އިންސްޓަގްރާމް ހިންގަމުންދާ މެޓަ ކުންފުނިން، ރަޝިޔާގެ ރައީސް ޕުޓިންއާއި އެގައުމުގެ ސިފައިންނާމެދު ނަފްރަތުގެ މެސެޖްތައް ޕޯސްޓް ކުރުން ހުއްދަ ކޮށްފައިވާކަމަށް ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވަނިކޮށެވެ.

ރަޝިޔާގެ މީޑިއާ ރެގިއުލޭޓަރުން ބުނެފައިވަނީ، ރަޝިޔާގެ ސިފައިންނާއި ދެކޮޅަށް ހަމަނުޖެހުން އުފެއްދުމަށް ގޮވާލާ ކޮންޓެންޓް އިންސްޓަގްރާމުން މިހާރު ފަތުރަމުން ދާކަމުގައެވެ.

ރޮއިޓާރސްއިން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބުނެފައިވަނީ، ޔޫކްރެއިންގައި ހިނގަމުންދާ ހަނގުރާމަ އާއި ގުޅިގެން، ފޭސްބުކް އަދި އިންސްޓަގްރާމް ޕްލެޓްފޯމު ބޭނުންކޮށްގެން، ނަފްރަތު އުފެދޭ ޒާތުގެ ބައެއް ވާހަކަތައް ދެއްކުން ހުއްދަ ކުރުމަށް މި ދެ ޕްލެޓްފޯމު ހިންގަމުންދާ މެޓަ ކުންފުނިން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. ރޮއިޓާރސްއިން ހަވާލާ ދީފައިވަނީ މެޓަ ކުންފުނީގެ އެތެރޭގެ ސިއްރު އީމެއިލަކަށެވެ.

އެގޮތުން މެޓަ ކުންފުނިން، އެ ކުންފުނީގެ ބައެއް ގަވާއިދުތަކަށް ބަދަލު ގެނެސް، ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކެއްގައި، އެ ޕްލެޓްފޯމުތައް ބޭނުންކޮށް ދެކެވޭ ނަފްރަތު އުފެދޭ ޒާތުގެ ބައެއް ވާހަކަތައް ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްދަ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރޮއިޓާރސްއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި މި ބަދަލު ގެނެސްފައިވަނީ ރަޝިޔާ ޔޫކުރެއިން ހަނގުރާމަ އާއި ގުޅިގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް