ކ. މާލެ
|
10 މާރޗް 2022 | ބުރާސްފަތި 14:20
ރަޝިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ލެވްރޮފް އަދި ޔޫކްރެއިންގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑްމޮޓްރީ
ރަޝިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ލެވްރޮފް އަދި ޔޫކްރެއިންގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑްމޮޓްރީ
އޭޕީ
ރަޝިއާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ރަޝިއާ އަދި ޔޫކްރެއިންގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރުންގެ ބައްދަލުވުން ފަށައިފި
 
މި ބައްދަލުވުމަކީ ތިންގައުމުގެ ރައީސުން ބައްދަލުކުރައްވާ މަޝްވަރާގެ ބައްދަލުވުންތައް ފެށުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެއް
 
މިބައްދަލުވުމުގައި ރަޝިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ލެވްރޮފް އަދި ޔޫކްރެއިންގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ކުލެބާގެ އިތުރުން ތުރުކީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު މެވްލުޓް ކަވުސުލޯ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ
 
މިބައްދަލުވުމަކީ މިހަނގުރާމަ އާއި ގުޅިގެން ދެގައުމުގެ ހައިލެވެލް ލީޑަރުންތަކެއް މިގޮތަށް ބައްދަލުކުރައްވާ ފުރަތަމަ ފަހަރު

ރަޝިއާ އާއި ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައާއި ގުޅިގެން ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާތައް ކުރުމަށް ދެގައުމުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރުންގެ ބައްދަލުވުން ފެށިއްޖެއެވެ.

ތުރުކީގައި ކުރިއަށްދާ ފޮރިން މިނިސްޓަރުންގެ މިބައްދަލުވުމަކީ މިހަނގުރާމަ އާއި ގުޅިގެން ދެގައުމުގެ ހައިލެވެލް ލީޑަރުންތަކެއް މިގޮތަށް ބައްދަލުކުރައްވާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އެގޮތުން މިބައްދަލުވުމުގައި ރަޝިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ލެވްރޮފް އަދި ޔޫކްރެއިންގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ކުލެބާގެ އިތުރުން ތުރުކީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު މެވްލުޓް ކަވުސުލޯ ބައިވެރުވެވަޑައިގަންނަވައެވެ.

ތުރުކީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު މިބައްދަަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ މެދުވެރިއެއްގެ ރޯލު އަދާކުރައްވަންށެވެ. ތުރުކީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާތަކުގެ ހަވާސާގައި ބެއްވޭ މިބައްދަލުވުމަކީ ތިންގައުމުގެ ރައީސުން ބައްދަލުކުރައްވާ މަޝްވަރާގެ ބައްދަލުވުންތައް ފެށުމަށް މަގުފަހި ކޮށްދިނުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެއްކަމަށެވެ. އެއީ ރަޝިއާގެ ރައީސް ޕުޓިނާއި ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ޒެލެންސްކީ އަދި ތުރުކީގެ ރައީސް އުރުދުޣާން ބާއްވަވާ ބައްދަލުވުމެވެ.

މިބައްދަލުވުން ކުރިއަށްގެންދަނީ ތުރުކީގެ އަންޓަލްޔާ ސިޓީގައެވެ. ތުރުކީއިން މަސައްކަތްކުރަނީ މެދުވެރިއެއްގެ ރޯލު އަދާކޮށް މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދުމަށެވެ.

ރަޝިއާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމާއިގެ ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާތައް މިހާތަނަށް ތިން ފަހަރަކު ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. އަދި ހަތަރު ވަނަ ބައްދަލުވުމެއް ވަރަށް އަވަހަށް ބާއްވާނެކަމަށް ދެގައުމުންވެސް އެއްބަސްވެއެވެ.

ސުލްހައިގެ މަޝްވްރާތަކުގެ ފުރަތަމަ ބުރު މާބޮޑު ކާމިޔާބީތަކެއް ނެތި ނިމުނު ނަމަވެސް، މަޝްވަރާތަކުގެ ދެވަނަ ބުރަކަށް ދިޔުމަށް ދެގައުމުންވެސް ވަނީ އެއްބަސްވެފައެެވެ. އަދި ދެވަނަ ބައްދަލުވުން ނިމުނުއިރު ޔޫކްރެއިންގެ އާންމު ރައްޔިތުން ގައުމުން ފައިބައިގެން ދިޔުމަށް ރައްކާތެރި މަގުތަކެއް ކަނޑައަޅަން ދެގައުމުން އެއްބަސްވިއެވެ. ނަމަވެސް އެ މަގުތަކުން ޔޫކްރެއިންގެ ރައްޔިތުންނަށް ދެވެން އޮތީ ރަޝިއާ ނުވަތަ ބެލަރުސްއަށް ކަމަށް ބުނެ ޔޫކްރެއިނުން ވަނީ އެކަމާއި ދެކޮޅު ހަދާފައެވެ.

ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާތަކުގެ ތިން ވަނަ ބައްދަލުވުން މިހަފުތާގެ ހޯމަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާއިރު މި ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ އާންމު ރައްޔިތުން ގައުމުން ފައިބައިގެން ދިޔުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަގުތައް އަލުން މުރާޖާކޮށްފައެވެ.

މި ބައްދަލުވުން ނިންމުމަށްފަހު ރަޝިއާގެ މަންދޫބުންގެ ޓީމުގެ މެމްބަރެއް ކަމުގައިވާ ރަޝިއާގެ ސްޓޭޓް ޑޫމާ ކޮމިޓީ އޮން އިންޓަނޭޝަނަލް އެފެއަރސްގެ ރައީސް ލިއޮނިޑް ސްލަސްކީ ވަނީ ހަތަރު ވަނަ ބައްދަލުވުމެއް ވަރަށް އަވަހަށް ބެލަރޫސްގައި ބޭއްވިގެންދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އަދި ވަކި ތާރީހެއް ދަންނަވަން ނޭނގޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް