ކ. މާލެ
|
9 މާރޗް 2022 | ބުދަ 13:15
ރަޝިއާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައިގެ ތެރޭގައި ޔޫކްރެއިނުން ހަމަލާދީފައިވާ ރަޝިއާގެ ޓޭންކަރުތަކެއް
ރަޝިއާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައިގެ ތެރޭގައި ޔޫކްރެއިނުން ހަމަލާދީފައިވާ ރަޝިއާގެ ޓޭންކަރުތަކެއް
ރޮއިޓާސް
ރަޝިއާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ޔޫކްރެއިނުން ދިޔައީ ޑޮންބާސްއަށް ހަމަލާދޭން ތައްޔާރުވަމުން: ރަޝިއާ
 
ލިޔެކިޔުމުގައި ހުރީ އަސްކަރީ ޔުނިޓްތަކުން ހަމަލާއަކަށް ތައްޔާރުވާނެ ގޮތްތައް
 
ކިއެވްއިން ލުހާންސްކް އަދި ޑޮނެޓްސްކްއަށް ހަމަލާދޭން ތައްޔާރުވަމުން ދިޔަކަމަށް ލިޔެކިޔުންތަކުން ދައްކާ

ޔޫކްރެއިނުން ދިޔައީ ޑޮންބާސް ސަރަހައްދަށް ހަމަލާދޭން ތައްޔާރުވަމުން ކަމަށް ރަޝިއާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުން ރަޝިއާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީއަށް ވަނީ ޔޫކްރެއިންގެ ސިއްރު ލިޔެކިޔުންތަކެއް ލިބިފައެވެ. ޔޫކްރެއިން ބަހުން ލިޔެފައިވާ މިލެކިޔުންތައް ރަޝިއާއިން އާންމުކޮށްފައިވާއިރު، މިއީ ހަ ސަފުހާގެ ލިޔެކިޔުމެވެ.

ރިޕޯޓުތަކުގައިވާ ގޮތުން ކިއެވްއިން ލުހާންސްކް އަދި ޑޮނެޓްސްކް އަށް ހަމަލާދޭން ތައްޔާރުވަމުންދިޔަކަމަށް ލިޔެކިޔުންތަކުން ދައްކައެވެ. އެގޮތުން އެގައުމުން ދިޔައީ މާޗު މަހު އެ ސަރަހައްދަން ހަމަލާދޭން ތައްޔާރުވަމުން ކަމަށް ރަޝިއާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ވަނީ މިލިޔެކިއުންތަކާއި ހަވާލާދީ ބުނެފައެވެ.

ރޮއިޓަރސް އިން ބުނީ މި ލިޔެކިޔުންތަކަކީ ސައްހަ ލިޔެކިއުންތަކެއްތޯ ކަށަވަރު ކުރެވިފައިނުވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އޭގައި ހުރީ އަސްކަރީ ޔުނިޓްތަކުން ހަމަލާއަކަށް ތައްޔާރުވާނެ ގޮތްތައްކަންކަމަށް ރޮއިޓަރސް އިން ފާހަގަކުރެއެވެ.

ލުހާންސްކް އަދި ޑޮނެޓްސްކް ރަޝިއާގެ ބާރުގެ ދަށުގައި އޮންނަތާ މިހާރު އަށް އަހަރުވެއްޖެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް