ކ. މާލެ
|
9 މާރޗް 2022 | ބުދަ 04:13
ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ޒެލެންސްކީ
ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ޒެލެންސްކީ
ރޮއިޓާރސް
ރަޝިޔާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ނުފިލަން އަދި އެއްވެސް މީހަކު ދެކެ ބިރެއްވެސް ނުގަނޭ – ޒެލެންސްކީ
 
ކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގެންނެވި ކޮންމެ ކަމެއް ކުރައްވާފައިވެސް ގައުމީ މި ހަނގުރާމަ ކާމިޔާބު ކުރައްވާނަން

"އަޅުގަނޑު މިހުރީ ކީވްގައި. ކީވްގެ ބަންކޮވާ މަގުގައި. އަޅުގަނޑު ނުފިލަން އަދި އެއްވެސް މީހަކު ދެކެ ބިރެއް ނުގަނޭ" މިއީ ޒެލެންސްކީ އެމަނިކުފާނު ހުންނެވިތަން ހާމަކުރައްވަމުން އިންސްޓަގްރާމުގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވި ވާހަކަފުޅެވެ. އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގެންނެވި ކޮންމެ ކަމެއް ކުރައްވާފައިވެސް ގައުމީ މި ހަނގުރާމަ ކާމިޔާބު ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

ނުފިއްލަވާ ކަމަށާއި، އަދި އެއްވެސް މީހަކު ދެކެ ބިރުފުޅު ނުގަންނަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމިރް ޒެލެންސްކީ ހުންނެވި ތަނުގެ ލޮކޭޝަން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާ ކުރެއްވީ ގައުމު ދޫކުރައްވާ ފިއްލަވާވަޑައިގެންނެވި ކަމުގެ ވާހަކަތައް އެކި ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި ދައުރުވާން ފެށި ހިސާބުންނެވެ.

ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިނާއި ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ފެށިފަހުން މިހާތަނަށް ތިން ފަހަރެއްގެ މަތިން ޒެލެންސްކީގެ ފުރާނަފުޅު ދުއްވާލުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

މޭޒުކޮޅު ކައިރީގައި އިންނަވާ ގައުމީ ދިދަ ފެންނަ ވީޑިއޯގައި ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވީ ކުރިމަތިލުންތަކާއި ކުރިމަތިލައްވަމުން ގެންދަވާތާ 12 ދުވަސް ވެއްޖެ ކަމަށެވެ. އަދި ތިއްބެވީ ބިންމަތީގައި ކަމަށެވެ. މަސައްކަތް ވެސް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށެވެ. އަދި ހުންނެވީ ވެރިރަށް ކީވްގައި ޓީމާއި އެކުގައި ކަމަށެވެ.

ޒެލެންސްކީ ވަނީ ރަޝިޔާ އާއި ދެކޮޅަށް ޔޫކްރޭންގެ ލަޝްކަރު ހަނގުރާ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާތީ ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ. އަދި ގަބޫލުކުރައްވަނީ ރަޝިޔާ އިން ކުރަމުން އަންނަ ހަނގުރާމަ ކާމިޔާބުވާނީ ޔޫކްރޭނަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement

ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑްމިއަރ ޕުޓިން ޔޫކްރެއިނާއި ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ އިއުލާން ކުރެއްވީ މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ރަޝިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާ އިން ވަނީ އެތައް ސަތޭކަ މިސައިލް ޔޫކްރެއިނަށް ފޮނުވާލާފައެވެ. މީގެއިތުރުން އެކި ސިޓީތަކަށާއި ތަންތަނަށް ވަނީ ހަމަލާތައް ދީފައެވެ.

މިހާތަނަށް އައި އިރު 300ށް ވުރެ ގިނަ އާންމުން ހަމަލާތަކުގައި މަރުވެފައިވާ އިރު، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިއަށްވުރެ އިތުރުވާނެކަމަށް އދ ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާއި ބެހޭ އޮފީހުން ބުނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން 1.5 މިލިއަން މީހުން ޔޫކްރެއިން ދޫކޮށް ރައްކާތެރި ހިސާބުތަކަށް ދަތުރުކޮށްފައިވާ އިރު، މިއީ ފަހުގެ ތާރީހެއްގައި އުފެދިދާނެ ރެފިއުޖީންގެ މައްސަލަ ކަމުގައި ވަނީ ބެލެވިފައެވެ.

މިއީ އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަނެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ ރަޝިޔާއިން ހަނގުރާމަ ފަށާފައިވާއިރު، ރަޝިޔާއިން ބުނެފައިވަނީ އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަންނަކީ ޔޫކްރެއިންގައި ތިބި ރަޝިޔާގެ ބަހުން ވާހަކަ ދައްކާ މީހުންނާއި ދެކޮޅަށް އެގައުމުން ކުރަން އުޅޭ ކަންކަން ހުއްޓުވާ ޔޫކްރެއިން އައްޑަނައަކަށް ބޭނުންކޮށްގެން އެމެރިކާއިން ރަޝިޔާއަށް ބިރުދެއްކުން ހުއްޓުވުމަށް ހިންގާ އޮޕަރޭޝަނެއް ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ހުޅަނގުން ވަނީ ރަޝިޔާގެ ރައީސްގެ މި ވާހަކަތަކަކީ ހަނގުރާމައެއް ކުރައްވަން ވެގެން ދައްކަވާ ‘ހޮޅި’ ވާހަކައެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކޮށްފައެވެ.

އެމެރިކާއިން އިސްވެ ހިންގާ ނޭޓޯއިން ވަނީ ޔޫކްރެއިނަށް ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. މީގެއިތުރުން ރަޝިޔާއިން ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލާ އެގައުމަށް އިގްތިސާދީ ގޮތުން ވަނީ ދަތިކުރުމުގެ ބޮޑެތި ފިޔަވަޅުތަކެއްވެސް އަޅާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް