ކ. މާލެ
|
6 މާރޗް 2022 | އާދީއްތަ 15:03
ދިވެހި ފުލުހުންގެ އިސްވެރިން ޔޫއެސް ޖަސްޓިސް ޑިޕާޓްމެންޓާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން
ދިވެހި ފުލުހުންގެ އިސްވެރިން ޔޫއެސް ޖަސްޓިސް ޑިޕާޓްމެންޓާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން
މުހައްމަދު ހަމީދު/ ޓްވިޓަރ
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ވަފުދެއް އެމެރިކާއަށް ވަޑައިގަތު
ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން އެމެރިކާގެ އެފްބީއައިއާއެކު މަޝްވަރާކޮށްފި
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ވަފުދެއް ވަނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 27 އިން މާރޗް 5 އަށް އެމެރިކާއަށް ވަޑައިގަންނަވާފައި

ދިވެހި ފުލުހުންގެ އެންމެ އިސްވެރިން އެމެރިކާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެއްގައި ޓެރަރިޒަމާއި، ކުށް ކުރުން ހުއްޓުވުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފިއެވެ.

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި މިކަން ހާމަކުރައްވާފައިވާއިރު، މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 27 އިން މާރޗް 5 އަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ އެންމެ އިސްވެރިންގެ ޓީމެއްވަނީ އެމެރިކާއަށް ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވާފައެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް އިތުރަށް ތަރައްގީކުރުމަށް އެހީވާނެ އެތައް ކަމެއް ކުރައްވާފައިވާކަމަށް ކޮމިޝަނަރުގެ ޓްވީޓުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

Advertisement

މިގޮތުން އެމެރިކާގެ ޖަސްޓިސް ޑިޕާޓްމެންޓާއި، އެފްބީއައި އަދި ނިއު ޔޯރކުގެ ފުލުހުންގެ އިދާރާ (އެންވައިޕީޑީ) އާއި ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވެއެވެ. މިގޮތުން މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ޓެރަރިޒަމް ހުއްޓުވުމަށް ޓެރަރިސްޓުން ސްކްރީންކޮށް އެމީހުން ދެނެގަތުމާއި ގުޅޭ މަޝްވަރާތައް ކުރުމާއި، ކުށް މަދުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ގާއިމްކުރުމާއި، ތަހުގީގީ މަރުހަލާގައި އަމަލުކުރާ ގޮތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވާކަމަށް ސީޕީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ފުލުހުންގެ އިސްވެރިންގެ މި ވަފުދުން ވަނީ ނިއު ޔޯކުގައި ހުންނަވާ އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރާވެސް ބައްދަލުކުރައްވައި މުހިންމު ކަންކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ. މި މަޝްވަރާކުރެއްވުން ތަކުގައި މި ދާއިރާއިން އެމެރިކާ އާއި ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ވަނީ މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ.

މި ވަފްދުގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދާއި، ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަބްދުލް މަންނާނު ޔޫސުފް އަދި އެސިސްޓެން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ރިޔާޒުގެ އިތުރުން މައްސަލަތައް ތަހުގީގުކުރުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބައެއް ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ،

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް