ކ. މާލެ
|
5 މާރޗް 2022 | ހޮނިހިރު 17:10
ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމިއަރ ޒެލެންސްކީ
ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމިއަރ ޒެލެންސްކީ
ރޮއިޓަރސް
ރަޝިއާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
އަހަރެން ނުފިލަން، އަދިވެސް މިހުރީ ކިއެވްގައި: ޒެލެންސްކީ
 
ޒެލެންސްކީ ވަނީ ޕުޓިން އާއެކު މަޝްވަރާ ކުއްރަށްވަން ބޭނުވެވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައި
 
ގޭގައި ހުންނަވައިގެން މަސައްކަތްތައް ކުރަށްވަމުން ގެންދަވާކަމަށް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވި
 
ޒެލެންސްކީ ހުންނެވީ އަދިވެސް ޔޫކްރެއިންގައި

ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމިއަރ ޒެލެންސްކީ ގައުމު ދޫކޮށް ޕޮލެންޑަށް ފިއްލަވައިފިކަމަށް ދެކެވެމުންދާ ވާހަކަތަކަށް އެމަނިކުފާނު ދެއްވައިފިއެވެ.

ރައީސް ޒެލެންސްކީ ވަނީ ހުކުރު ދުވަހު އެމަނިކުފާނުގެ އިންސްޓަގްރާމް މެދުވެރިކޮށް ފޮލޮވަރުންނާ ލައިވްކޮށް ބައްދަލުކުރައްވާ ވާހަކަދައްކަވާފައެވެ. އަދި އެވީޑިއޯގައި ޒެލެންސްކީ ވަނީ އޭނާ ހުންނެވީ އަދިވެސް ޔޫކްރެއިންގައި ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އެއްވެސް މީހަކު ފިއްލަވައިގެން ނުދާކަމަށް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަހަރެން ނުފިލަން. މިހުރީ އަހަރެންގެ ގޭގައި. ކިއެވްގައި. އެއްވެސް މީހެއް ނުފިލާ.
ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމިއަރ ޒެލެންސްކީ

ޒެލެންސްކީ ވަނީ ޖޮގިން ކުރުމަކީ ކުރާ ހިތްވާ ކަމެއް ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް މިވަގުތަކީ ކާޑިއޯ ޖައްސަންވީ ވަގުތު ނޫންކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ގޭގައި ހުންނަވައިގެން މަސައްކަތްތައް ކުރަށްވަމުން ގެންދަވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރަޝިއާ އާއި ޔޫކްރެއިނާ ދެމެދު ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާތައް ދެފަހަރަކުމަތިން މިހާރު ބާއްވާފައިވާއިރު، ޒެލެންސްކީ ވަނީ ދާދި ފަހުން ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލަޑްމިއަރ ޕުޓިން އާއެކު މަޝްވަރާ ކުއްރަށްވަން ބޭނުވެވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލައި އަމާން ގާއިމުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޒެލެންސްކީ ވަނީ މަޝްވަރާތައް ނުކޮށް ހަނގުރާމަ ނުހުއްޓުވޭނެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާތަކަށް ޒެލެންސްކީ ގޮވާލެއްވި ނަމަވެސް މިހާތަނަށް މިކަމަށް ޕުޓިންގެ ފަރާތްޕުޅުން އެއްވެސް ޖަވާބެއް ލިބިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
50%
0%
0%
0%
50%
0%
ކޮމެންޓް