ކ. މާލެ
|
5 މާރޗް 2022 | ހޮނިހިރު 16:08
ފީފާ އަދި ޔުއެފާއިން ބައިނަލްއަގްވާމީ މެޗުތަކުން ރަޝިޔާ ސަސްޕެންޑް ކުރުން
ފީފާ އަދި ޔުއެފާއިން ބައިނަލްއަގްވާމީ މެޗުތަކުން ރަޝިޔާ ސަސްޕެންޑް ކުރުން
ރޮއިޓާރސް
ރަޝިޔާއަށް އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް
ރަޝިޔާއިން ފީފާ އާއި ޔުއެފާގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ
ފީފާ އަދި ޔުއެފާއިން ވަނީ ބައިނަލްއަގްވާމީ މެޗުތަކުން ރަޝިޔާ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައި
ގިނަ ގައުމުތަކަކުން އަންނަނީ ރަޝިޔާއާއެކު މެޗުތައް ކުޅުމަށް ދެކޮޅު ހަދަމުން

ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ ފީފާ އާއި ޔުއެފާއިން ރަޝިޔާގެ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުތަކަށް އަޅަފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ މައްސަލަ ކުޅިވަރުގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓު، ކޯޓް އޮފް އާބިޓްރޭޝަން ފޯ ސްޕޯޓްސް (ސީއޭއެސް) އަށް ހުށަހަޅާނެކަމަށް ރަޝިޔަން ފުޓްބޯލް ޔޫނިއަން (އާރްޔޫއެފް) އިން ބުނެފިއެވެ.

ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިންއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކާއި ގުޅިގެން ރަޝިޔާއަށް ގިނަ ފިއްތުންތަކަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައި ވާއިރު، ފީފާ އަދި ޔުއެފާއިން ވަނީ ބައިނަލްއަގްވާމީ މެޗުތަކުން ރަޝިޔާ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައެވެ. މީގެ ކުރިން ފީފާ އަދި ޔުއެފާއިން ވަނީ މެޗުތަކުގައި ރަޝިޔާގެ ދިދަ އާއި ގައުމީ ސަލާމް ބޭނުންކުރުންވެސް މަނާކޮށްފައެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ރަޝިޔާއިން ވަނީ ފީފާ އަދި ޔުއެފާއިން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އުވާލައި، އެގައުމުގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ޓީމަށްވެސް ބައިނަލްއަގްވާމީ މެޗުތައް ކުޅެވޭ ގޮތަށް ނިންމުމަށް އެދިފައެވެ. އަދި މިއަހަރު ގަތަރުގައި އޮންނަ ވޯލްޑްކަޕްގެ ކޮލިފައިން މެޗުތަކުގައި ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ރަޝިޔާއަށް ދިނުމަށްވެސް އެގައުމުން އެދިފައިވެއެވެ. މި ސަސްޕެންޝަން އުވާނުލައިފިނަމަ އެމައްސަލަ ސީއޭއެސްއަށް ހުށަހަޅާނެކަމަށްވެސް އާރްއެފްޔޫއިން ނެރުނު ބަޔާނުގައިވެއެވެ.

ވޯލްޑްކަޕްގެ ކޮލިފައިންގައި މި މަހު 24 ވަނަ ދުވަހު ރަޝިޔާގެ ފިރިހެން ޓީމު ޕޮލެންޑާއި ވާދަކުރުމަށް ވަނީ ތާވަލުކުރެވިފައެވެ. މި މެޗު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތީ ރަޝިޔާގައެވެ. އަދި މި މެޗުން މޮޅުވާ ޓީމެއް އޭގެ ފަސް ދުވަސް ފަހުން ވާދަކުރަން ޖެހޭނީ ސްވިޑެން ނުވަތަ ޗެކް ރިޕަބްލިކާއެވެ. ނަމަވެސް މި ތިން ޓީމުންވެސް ވަނީ ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިންއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކާއި ގުޅިގެން އެގައުމާއެކު ކުޅުމަށް ދެކޮޅުހަދާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހަނގުރާމައިގެ ކަންކަމުގައި ބެލަރޫސްއިން ރަޝިޔާއަށް ތާއިދު ކުރުމާއި ގުޅިގެން ފީފާއިން ވަނީ ބެލަރޫސްއާއި މެދުވެސް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާފައެވެ. އެގޮތުން ބެލަރޫސް ކުޅޭ ބައިނަލްއަގްވާމި މެޗުތަކަށް ސަޕޯޓަރުން ނުވެއްދޭގޮތަށް ފީފާއިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން 2018 ވަނަ އަހަރު ވޯލްޑްކަޕް ބާއްވާފައިވަނީ ރަޝިޔާގައެވެ. ރަޝިޔާގެ މޮސްކޯގައި ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗަށް އެގައުމުގެ ރައީސް ވްލަޑްމިއަރ ޕުޓިން ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
- ކޮމެންޓް